Anlaşmalı Boşanma

Medeni Kanunumuza göre boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki şekilde açılabilir. Anlaşma Boşanmada davası tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşarak evlilik birliğine son verilmesidir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Hâkim tarafları mahkeme huzurunda bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına ikna olmalıdır.  Ayrıca boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi hâkimin uygun bulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartlarına baktığımız zaman, eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması gerekmektedir. Ayrıca tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul –Bilgin Hukuk işleyiş süreci

Bilgin Hukuk Bürosu olarak boşanma ve nafaka hukuku ile ilgili her türlü konuda; aile birliğinin toplum için önemi, aile birliğinde yer alan eşlerle çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatması için müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık vermekteyiz. Taraflar ile yapılan görüşmeler neticesinde boşanma hukuku uzman avukatlarımız aracılığı ile anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, anlaşmalı boşanma davasının açılması ve dava sürecinin takibi konusunda taraflara yardımcı olmaktayız.

Anlaşmalı boşanmanın yanı sıra, boşanmanın genel sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesi nedeniyle ve medeni kanunda düzenlenen özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı sebepleriyle evliliğin hukuken sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davaların açılması, velayetin düzenlenmesi ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi konularında mahkemeye başvurulmasına ilişkin gerekli hukuki danışmanlık ve hizmet sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası protokolü

Anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar veren taraflar, velayet, nafaka, şahsi ilişki tesisi, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyalarının iadesi, ev eşyalarının paylaşımı gibi konuları düzenleyen protokol hazırlamalıdır. Mahkeme hâkiminin protokolü onaylaması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi?

Tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır. Anlaşmalı boşanmada eşlerin, nafakaya bağlı bir talebinin olması halinde bu nafaka miktarıyla birlikte sözleşmede belirtilmelidir. Eşler nafaka hususunda anlaşmak durumundadır.

Anlaşmalı boşanmada velayet hususu

Aile hukuku çocukların menfaatini öncelikli olarak değerlendirmiş ve velayet konusunu kamu düzeninden sayılmıştır. Velayet konusunu taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne konu edebilir. Ancak mahkeme çocuğun menfaatini üstün tutarak karar vermektedir.  Ebeveynler çocuğun velayeti konusunda uzlaşmalı, protokolde mutabakata vardığı şekilde yer vermelidirler. Hakim, tarafların uzlaştığı şekilde kararı verecektir.