Denetimli Serbestlik Kanunu Değişikliği ile Dolaylı Af

Resmi Gazete’de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. Bakan Bozdağ, kapsam dışında bırakılan suçları ve düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle; 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkûm veya mahkum olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapılmaktadır.

 • Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A’daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, “iki yıla” çıkarıldı.
  • Buna göre; koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle, bir yıl erken tahliye olacaklarıdır.
 • İkinci düzenleme; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir.
  • maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar, cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK’da yapılan düzenlemeyle “üçte ikilik(2/3)”oran, “yarısına (1/2)”ye indirilmektedir. Buna göre, süreli hapis cezalarına mahkûmlar, cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabilecek.

Düzenleme Haricinde Bırakılan Suçlar;

 1. Kasten öldürme (madde 81,82);
 2. Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
 3. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
 4. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
 6. Devletin güvenliğine karşı suçlar;
 7. Anayasal düzene karşı suçlar;
 8. Milli savunmaya karşı suçlar;
 9. Devlet sırlarına karşı suçlar ve
 10. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Yapılan bu düzenleme ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacaktır.

Zaman Bakımından Uygulama

KHK’yla yapılan düzenleme, 1 Temmuz 2016’dan önce işlenmiş suçları içermektedir.1 Temmuz 2016’dan sonraki suçlar da kapsam dışındadır.