Vergi Barışı Nedir? Vergi Yapılandırması Sonrası Taksitler Aksarsa Barış Bozulur Mu?

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile vergi gecikme faizleri, vergi ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gecikme zamları, gümrük vergileri, emlak vergisi çevre temizlik vergisi, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK prim borçları, Belediyelerin alacakları gibi birçok borcun yapılandırılması gündeme gelmiş bulunmaktadır. Kanunun kapsamı itibariyle borçların ana kısmında taksitlendirme ve bu borçların indirimli halleriyle ödeme durumu söz konusudur. Tüm bu borçlar için gecikme faizleri ve gecikme zamları kaldırılırken; faizler yerine Yurtiçi ÜFE oranı eklenmesi kararı alınmıştır.

Mükelleflerin Vergi Barışı’na başvurması durumunda; peşin ödeme yapabilmek için nakitlerinin bulunmaması halinde taksitlendirme yoluna giderek mükelleflere iki ayda bir ödeme yapabilme fırsatı tanınmıştır. Söz konusu taksitlendirme yapıldığı takdirde mükelleflerin taksitleri aksatması durumunda Vergi Barışı bozulmazken vergilerin zamanında ödenmediğinde aylık gecikme zammı oranı 1.40 olduğu halde Vergi Barışı taksitlerinin gecikmesi durumunda aylık 2.80 oranında gecikme zammı uygulanması kararı alınmıştır.

Vergi Barışı için başvurularınızı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapabileceğiniz gibi bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla da yapabilirsiniz. Vergi borçlarınız farklı vergi dairelerine ise bu durumda her bir borç için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir.