Loading

Kartel Oluşturan Bankalardan Tazminat Talebi

Rekabet Kurulu, almış olduğu kararla; on iki bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında kartel oluşturarak faiz oranlarını birlikte belirleyip serbest piyasa koşullarının bozulmasına sebebiyet vererek faiz oranlarının arttırdığını tespit etmiştir. Rekabet Kurulu’nun almış olduğu işbu karar Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmıştır.

Rekabet Kurulu’nun anılan kararına göre; bankaların oluşturmuş oldukları bu kartel ile konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15), ihtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10), taşıt kredilerinde ise 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) ortak faiz artırımı söz konusudur.

İlgili karar sonucu, belirtilen tarihler arasında on iki bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti almış müşterilerin; uğradıkları zararın 3 katı tutarında tazminat talep edebilmesi gündeme gelmiştir. Şöyle ki; kredi kullanılırken olması gereken faiz tutarın yerine; bankaların belirtilen dönemlerdeki uygulamış oldukları suni faiz sebebiyle bu faizin krediye yansıyan tutarının gerçek tutara göre arasındaki fark zarar olarak kabul edileceğinden bu farkın 3 katı tutarında tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Aynı şekilde mevduat ve kredi kartı hizmetlerini kullanan müşterilerin de uğramış oldukları zararın 3 katı tazminat olarak talep edilebilecektir.

Banka kartelleri sebebiyle tazminat talep edebilmek için zamanaşımı süresi kartelin uygulandığı işlem tarihi itibariyle 10 senedir. Örneğin; 2007’de almış olduğunuz kredi için 2017 yılına kadar tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Kartel oluşturan bankalar;

 • AKBANK,
 • DENİZBANK,
 • FİNANSBANK,
 • HSBS BANK,
 • ING BANK,
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI,
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI,
 • TÜRKİYE HALK BANKASI,
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI,
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI,
 • YAPI VE KREDİ BANKASI,
 • T.C. ZİRAAT BANKASI.