Sıralı Çeklerde Muacceliyet Sözleşmesi

Ticaret hayatında kolaylık sağlaması amacıyla ödeme aracı olarak kullanılan çeklerde kural olarak ödemenin yapılması gereken an, çekin görüldüğü andır. Nitelik olarak çekler görüldüğünde ödenen kıymetli evraklardandır. Fakat; ticari hayatta kullanılırken çekler için belirli bir vade kararlaştırılarak çeklerin vade tarihinde ödeneceği taraflarca belirlenmektedir. Bu şekilde vadesi belirlenen çeklerin sıralı vadeli olması durumunda alacaklının vadesi henüz gelmemiş çeklerin de tahsilini talep etmesi mümkündür.  

Ticari faaliyetiniz sonucu borçlunun tarafınıza ödeme yapmak amacı ile sıralı vadeli çek vermesi durumunda; bu çeklerden bir tanesinin dahi vadesinde ödenmemesi halinde, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla; muacceliyet sözleşmesi yapmak mümkündür. Alacaklıya büyük bir avantaj sağlayan bu sözleşme ile; borçlunuzdan sıralı vadeli çek almanız durumunda; bu sıralı vadeli çeklerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde; vadesi takip eden çeklerin, çek bedellerin muaccel olacağı ve işbu çeklerin de vadesi gelmeden ödenmesinin talep edilebileceği kararlaştırılmaktadır.

Bu sözleşme sayesinde sıralı vadeli çeklerden  birinin vadesinin geçmesi durumunda borçlu ile aranızda yapmış olduğunuz sözleşme gereği diğer çeklerin de  muaccel olması sebebiyle tarafınıza keşide edilen sıralı vadeli çeklerin her biri için takip başlatabilir ve söz konusu sıralı vadeli çekleri tahsil edebilirsiniz.