Ticari Elektronik İleti Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Günümüzde hayatımızın her alanında birçok kolaylık sağlayan sms ve e-postalar,  aynı zamanda ticari mal ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlaması için de kullanılır hale gelmiştir. Bu iletişim kanallarının kullanıcıların izni olmadan yoğun kullanımı bir takım sorunları beraberinde getirmiş ve konuya hukuksal bir düzenleme getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Nitekim bu hususta Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ticari hayatta faaliyet gösteren aktörlerin anılan yönetmelik hükümlerine aykırı olarak hareket etmesi halinde birtakım cezai müeyyidelerle karşılaşması olasıdır. Bu nedenle yönetmelik hükümlerine dikkat edilmesi gerekir.

Öncelikle mal ve hizmetlerinizi tanıtmak, pazarlamak ya da temenni içerikli gönderilerle tanınırlığınızı arttırmak için ticari elektronik ileti yollayabilmeniz için müşterilerinizden ileti gönderiminden önce onay almanız gerekmektedir. Onay gerektirmeyen istisna haller de bulunmaktadır. Bu haller ise, müşterinizin kendisiyle iletişime geçmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik gönderdiğiniz ticari elektronik iletiler ve tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilerin gönderilmesi halleridir. Ancak, unutulmaması gereken husus, ilgili tacir veya esnaf;  reddetme hakkını kullandıysa bu halde gönderilen ticari elektronik iletiler de onaysız gönderilmiş sayılır.
Ticari elektronik gönderiler için onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim amacıyla alınabilir. İlgili yönetmeliğin 7.maddesinde “Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.”  Alınan onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olduğundan; üyelere gönderilen ticari elektronik iletilerde MERSİS numarası,  telefon, kısa mesaj numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinden birine yer verilmelidir. Müşterinizin her an verdiği onaydan vazgeçebilmesi için yönetmeliğe göre; müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası ya da ret bildirimine özgülenmiş URL adresi verilmesi gerekir.(Üye için kolay ve ücretsiz bir şekilde ret hakkı sağlanmalıdır.) Belirtilen şekilde üyeniz ret talebinde bulunduğunda bu talepten itibaren 3 gün içinde sms gönderimini durdurmanız gerekmektedir. İlgili yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırılık halinde; ticari elektronik ileti gönderdiğiniz müşterilerinizin şikâyeti üzerine hakkınızda ticaret siciline kayıtlı olduğunuz yerdeki il müdürlüğü tarafından idari para cezasına hükmedilebilir. Verilen idari para cezaları da tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmelidir.