Kıdem Tazminatı Konusunda Bilinmeyenler

İşçilerin, işten belli sebeplerle ayrılması sonucunda ve işçinin kesintisiz 1 yıllık çalışması var ise; kıdem tazminatının işçiye ödenmesi gündeme gelir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı hallerin neler olduğu işveren tarafından daima merak edilen ve bilinmesi gereken konulardandır. İşçiye kıdem tazminatı ödenmesi için işverenden kaynaklanan sebep olarak iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışında bir nedenle işçinin iş sözleşmesi feshedilmesi  gösterilebilir.

İşçinin iş sözleşmesini feshettiği belli hallerde de işverence kıdem tazminatı ödenmelidir. Sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması gibi nedenlerle, işçinin askerlik görevi nedeniyle, işçinin emeklilik hakkını elde etmesi veya sigortalılık süresini ve prim gününü doldurması nedeniyle, kadın işçinin evlenmesi nedeniyle, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatını dava yolu ile talep etmesi yerine, işçinin işten ayrılışında tazminata hak kazanmış olması halinde uzlaşma sağlanarak tazminatının ödenmesi işveren açısından en yerinde davranış olacaktır.