İşçilerinizin Çalışırken Vermiş Olduğu Zararlar Karşısında Başvurulabileceğiniz Yollar Nelerdir?

İşyerinizde çalışan işçiler, bazen dikkatsizlik ve hata sonucu bazen de kasıtlı davranarak işyerinde işin güvenliğini tehlikeye düşürebilir, kullanılan makinelere birtakım zararlar verebilir ve sonuç olarak maddi zarara yol açabilirler.

Bu nedenle işçilerin vermiş olduğu zararın tazmin edilip edilemeyeceği ve zararın doğması halinde başvurulabilecek yolların neler olduğu önem arz etmektedir.

Öncelikle İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2.fıkrasının (ı) bendinde “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.” şeklinde düzenlenen hüküm gereğince işçinin, kasıtlı veya savsaklayarak işyerine vermiş olduğu zarar, işçinin 30 günlük ücretini aşıyor ise işveren olarak işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin, iş akdini haklı nedenle sona erdirebilirsiniz.

Fakat; işveren olarak işçinin iş sözleşmesini sona erdirmek istemediğiniz takdirde başvurabileceğiniz birtakım yollar mevcuttur. Şöyle ki;

  • İşçinin verdiği zarar telafi edilebilecek yollardan telafi edilerek zarara karşılık yapılan masraf faturalandırılır ve işbu faturalarla işçi aleyhine icra takibi başlatılabilir.
  • İşçinin vermiş olduğu zarar için işçiye dava açılarak hem zararın tespit ettirilmesi hem de bu zararın işçi tarafın ödenmesine karar verilmesi talep edilebilir. Dava sonucunda talep doğrultusunda karar verilmesi halinde icra yoluyla zarar işçiden tahsil edilebilir.
  • İşçi vermiş olduğu zarar konusunda kendi üzerine düşen yükümlülükleri kabul ettiği takdirde; işçi ile aranızda protokol imzalanarak işçinin zararı taksitler halinde veya tek seferde ödeyeceği kararlaştırılabilir. Protokol kapsamında işçiden teminat senedi alınarak alacağınız bir nevi güvence altına alınabilir.

Tüm bu yollara başvurulmadan işçinin maşından kesinti yapılaması hukuk sistemiyle ve hakkaniyetle bağdaşmayacağından ve işçinin maaşından kesinti yapılması durumu aleyhinize açılabilecek olası bir dava ihtimaline sebep olacağından bu yola başvurulmaması önerilmektedir.