Loading

Çalışanlarınızın Şirketten Ayrıldıktan Sonra Şirkete Zarar Vermeleri Nasıl Engellenebilir?

İşyerinizde çalışmış olup çeşitli eğitimler aldırarak iş tecrübeleri kazandırdığınız çalışanlarınız iş akdinin sona ermesinden sonra şirketinize zarar verecek davranışlarda bulunabilirler. Bu nedenle bu şekilde talihsiz bir durum ile karşı karşıya kalınmaması için başvurabileceğiniz yollar mevcuttur.

İşçiniz ile aranızda imzalanacak olan rekabet yasağı sözleşmesiyle bu tarz bir olayla karşılaşmayı engelleyebilirsiniz. Fakat; rekabet yasağı sözleşmesini geçerli olabilmesi için birtakım şartlar vardır.

  • Sözleşme yazılı olmalıdır.

Rekabet yasağına ilişkin sözleşme ayrıca yazılı olarak yapılabileceği gibi işçinin imzalamış olduğu iş sözleşmesine de rekabet yasağına ilişkin hüküm eklenebilir.

  • Rekabet yasağı sözleşmesinin yapıldığı sırada çalışan reşit olmalıdır.

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hüküm gereğince; bu sözleşmeyi yalnızca fiil ehliyetine sahip olan işçiler imzalayabilir. Bu nedenle işçi reşit olmalıdır.

  • İşçi, müşteri çevresi, üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanına sahip olup bu bilgilerle işvereni önemli bir zarara uğratabilme ihtimali var ise sözleşme imzalanabilir.

Yine kanunda düzenlendiği şekliyle işçi; belirtilen niteliklere sahip olmalıdır. Bu hususlara da özellikle tasarım, pazarlama ve satış alanında çalışan işçiler girmektedir. Zira; alt kademede çalışan işçiler ile imzalanan rekabet yasağı sözleşmesi geçerli olmayacaktır.

  • Sözleşmede rekabet yasağının “konusu, yeri ve zamanı” mutlaka sınırlandırılmış olmalıdır.

Hakkaniyet gereği bu sınırlamaların sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekir. Kanunda düzenlendiği şekliyle sözleşme süresi 2 yılı geçmemelidir. Aksi takdirde işçinin bir daha ilgili sektörde çalışamaması gündeme gelecektir.

Belirtilen şartlara göre imzalanacak olan sözleşme geçerli olduğu halde, işçinin iş sözleşmesi haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverenin haksız fiili sebebiyle işçi tarafından feshedilirse rekabet yasağı sona erecektir.

İşçinizin iş akdi sona erdikten sonra şirkete zarar vermiş olması hususunda ise işçinizin rekabet yasağı sözleşmesine aykırı davranmış olduğu gerekçesiyle hukuk davası açmanız gündeme gelecektir. Şöyle ki; işçi sizin müşteri çevrenize, iş ve ticari sırlarınıza ait bilgileri kullanarak size önemli bir zarar vermiş ve vermeye de devam etmesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle vermiş olduğu zararlar işçiden tazmin edilecektir.

İşçiniz ile yukarıda izah edilen rekabet yasağı sözleşmesi imzalanmadığı takdirde; işçinizin iş sözleşmesi süresince sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını, işçinin kusurlu olarak bu yükümlülüğü ihlal ettiğini, iş sözleşmesi süresince sizin müşterinizle iş ilişkisini ilerletmek suretiyle onun namına çalıştığını ileri sürerek bu durumu ispat ettiğiniz takdirde yine tazminat hakkınız doğacak ise de, işçinin kanundan kaynaklanan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışının yanında rekabet yasağına ilişkin sözleşmelerin imzalanması işçiler açısından caydırıcı nitelik kazandıracaktır.