Bakanlar Kurulu Kararı İle Tapu Harçları Ve Damga Vergisi Oranlarında Meydana Gelen Değişiklikler

 3008 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla tapu harçları ve damga vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

Yapılan değişiklikten önce tapu işlemleri üzerinde “binde 20” oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde “binde 15” olarak değiştirilmiştir. Örneğin; 400.000 TL karşılığında satın alacağınız tapu için alıcı olarak 8.000,00 TL ve ayrıca satıcı da 8.000,00 TL ödeyecekken; yapılan değişiklikle birlikte alıcı ve satıcının her biri 6.000,00 TL tapu harcı ödeyecektir.

Tapu harcının indirilmesine dair bu kararın alınması, tapu harç oranının yüksek olması sebebiyle tapuda satış yapılırken gerçek değerde gösterilmeyen satış bedelinin gerçek değerde gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; yapılan değişiklikle birlikte yatırım olarak konut alınmasında da artış sağlanacağı düşünülmektedir.

Yine aynı tarihli değişiklikle;

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,
  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,
  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,
  • Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri için damga vergisi oranının “0” olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu kararıyla indirilen tapu harcı oranı 30.09.2017 tarihine kadar “binde 15” oranı üzerinden tahakkuk ettirileceğinden herhangi bir satış, pay temliki, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kamulaştırma, cebri icra ve izale-i şüyu işleminde bulunmanız gündemde ise tarihi not etmenizde fayda bulunmaktadır. Zira; bakanlar kurulunca başkaca bir karar alınmadıkça, bu tarihten sonra tapu harç oranının tekrar artması muhtemeldir.