Kira Sözleşmelerinin Güvencesi Niteliğinde Olan Tahliye Taahhüdü Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirlenen sürede itirazsız tahliye edeceğine ilişkin verilen beyandır. Tahliye taahhütnamesine cezai şart konulması da mümkündür. Fakat tahliye taahhütnamesinin de geçerli olabilmesi için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları belirtmek gerekirse;

  • Tahliye taahhütnamesi, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmalıdır.

Aksi takdirde mahkemece, kiracının tahliye taahhüdü verirken zor durumda olması sebebiyle serbest iradeye dayanmadan taahhüdün verildiği kanısı oluşacağından taahhüt geçersiz kabul edilecektir.

  • Kiracı, kiralananda hâlihazırda yaşıyor olması ve belli bir süre oturduktan sonra tahliye taahhütnamesi imzalanmalıdır.

Kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesinin taşınmazsın satışı sonrasında yeni malik tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. Kiralananın devri sonrasında kiralanana ilişkin olarak yapılan yan anlaşmalar da yeni malike geçeceğinden dolayı kiracı ile yeni malik aynı koşullarda sözleşmeye taraf olacaktır. Dolayısıyla yan anlaşma niteliğinde olan tahliye taahhütnamesi gereğince kiracı yeni malike karşı sorumluluğunu devam ettirecek aksine bir anlaşma yapmazlarsa tahliye taahhütnamesinde belirtilen sürede kiralananı tahliye edecektir.

Kiraya veren olarak taşınmazınızı “aile konutu” olarak kiraladığınız takdirde, tahliye taahhüdünün her iki eşin rızasıyla alınması gerekmektedir. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu sebeple eşlerden sadece birinin rızasıyla alınan tahliye taahhüdü geçersiz olacağından kiralayanı tahliye etmeniz mümkün olmayacaktır.

İzah edilenlerden görüleceği üzere; kiraya veren olarak tahliye taahhüdü almanız ihtiyacınız olduğunda taşınmazdan daha kolay faydalanmanızı ve Türk Borçlar Kanunu’nda çoğunlukla kiracı lehine düzenlenen hükümlerin önünüze engel olmamasını sağlayacaktır.