Teminat Senetlerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ticari hayat içerisinde taraflarca yapılan bir anlaşma sonrasında güvence olarak verilen teminat senetleri, taşıması gereken şartları taşımıyor olmaları sebebiyle iş ve hukuk hayatında bazı sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple imzalanan senedin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde teminat senedi olduğunun ileri sürülebilmesi için taşıması gereken belli şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

  • Senedin vade kısmına “Teminat Senedidir” ibaresi yazılmalıdır.
  • Senedin ön yüzüne hangi sözleşmeye istinaden, ne sebeple verilecek olduğu işlenmelidir.
  • Senedin arka yüzüne hangi sözleşme ve konu için teminat senedinin hazırlandığı özetlenmelidir.
  • Senedin üzerine “teminat senedidir, ciro edilemez” ibaresi işlenmelidir.
  • Teminat senedi verildiğine ilişkin ayrıca sözleşme yapılmalı ve bu sözleşmeye teminat senedi ya da çekinin fotokopisi ve bilgileri eklenmelidir.

Bu şartları taşımayan evrakların geçersiz olması ya da borç senedi niteliğinde olması mümkündür.

Tarafınızca verilen teminat senetleri için, teminat senedini elinde bulunduran hamil anlaşma şartı sağlandığı halde senedi iade etmiyor ise menfi tespit davası açarak karşı tarafa borçlu olmadığınızı tespit ettirebilir, aleyhinize icra takibine geçilmesini önleyebilirsiniz.