İşveren Tarafından Eğitim Aldırılan İşçinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Şirketinizde çalıştırdığınız işçilerinizin mesleki gelişimleri ve personel istihdamı için kendilerine aldırmış olduğunuz eğitimlerin karşılığında, işçilerinize belirli bir dönem çalışma zorunluluğu getirebilirsiniz. Ancak bu süre yapılan eğitimin masrafı ile orantılı olmalıdır.

Tarafınızca eğitim aldırılacak olan işçiden alınacak bir taahhütnameyle işçinin, eğitime yollandıktan sonra bir süre çalışıp işten ayrılması halinde eğitim giderlerinin tarafından tahsil edileceği ve belirli bir cezai şart ödemesi kararlaştırabilir.

Eğitim karşılığı işçiden alınacak cezai şart içerir taahhütname hukuki bir uygulama olmakla birlikte söz konusu cezai şart, verilen eğitimle orantılı olmalı, işçiye verilen eğitimin niteliği, işçinin kariyerine sağladığı katkı, eğitim masrafları, eğitim süresi, eğitimin yurt içinde mi yurt dışında mı yapıldığı gibi değişkenler ile baz alınmalıdır.

Ayrıca, cezai şartın tahsil edilebilmesi için işveren tarafından yapılan eğitim masraflarının ispat edilmesi gerekmektedir.

Cezai şartın işçiden tahsil edilebilmesi için belli şartlar bulunmaktadır;

  • İş sözleşmesi, işçi tarafından haksız bir şekilde ya da işçinin kanuna aykırı davranışları sebebiyle işveren tarafından feshedilmelidir.
  • Sadece belgelenen eğitim masrafları işçiden alınabilir.
  • Eğitim yapıldığının ispatı işverene aittir.
  • Cezai şart aşırı tutarda ise indirim yapılması gerekmektedir.