Loading

İşçilere Tanınan İzinler ve Telafi Çalışması Hakkında İşverence Bilinmesi Gerekenler

 

İş yerinizde çalıştırmakta olduğunuz işçileriniz deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış iseler yıllık ücretli izne hak kazanırlar.

İşçilerinizin hak kazanmış oldukları yıllık izin günleri İş Kanunu’nda 53. Maddede düzenlenmiş olup işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi çalışma süresine göre değişkenlik göstermektedir;

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
 • 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.
 • Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Kanunda belirlenen tüm bu süreler dışında ise yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine olacak şekilde artırılabilir.

Yine İş Kanunu’nun 56. Maddesinde düzenlendiği üzere;

 • Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez, izin süreleri işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmelidir.
 • Ancak işçi ve işverenin anlaşması üzerine bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölünerek kullanılabilir.
 • İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
 • Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Kanun gereği işçi ile yapacağınız iş sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılacağı kararlaştırılmadıysa bu günlerde işçinin çalıştırılması için işçinin onayı gerekir. Ulusal bayram ve genel tatili işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.

İzinler ile ilgili hususlara değinilirken İş Kanunu’nda düzenlendiği şekliyle telafi çalışmasından da bahsetmek gerekmektedir. Şöyle ki; ulusal bayram ve genel tatillerinden önce veya sonra işyeri tatil edilir veya benzer sebeplerden ötürü işyerinde az çalışma gerçekleştirilirse işveren olarak iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilirsiniz.

 • Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
 • Bu çalışmalar günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
 • Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.