Türk Vatandaşı Olmayan Yabancılara Taşınmaz Kiralanması

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz kiralayabilmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmadığından dolayı taşınmazlarınızı bir kira sözleşmesi yapılması şartıyla yabancılara kiralayabilirsiniz.

Kiralanacak yer günlük daire şeklinde kiralanacak ise işleten kişinin/kiralayanın kiracılarının kimliklerini Emniyet Birimi’ne ve ilgili Belediye’ye bildirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Hal Kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu’nda meydana gelen son değişiklik sonrasında ilgili maddeye ‘günübirlik kiralanan evler’ ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır.

Kanun gereği yükümlülük haline gelen bildirime uyulmadığı takdirde; mülki idare amirlerince 10 Bin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 Bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlık, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir.

Aylık veya yıllık olarak yapılan belirli süreli kira sözleşmelerinde ise Emniyet Birimi’ne bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Kira sözleşmesinin olağan sonuçları olacak şekilde taşınmaza ait fatura aboneliklerinin kiracıların üzerlerine alınıp alınmayacağı hususu ise kişilerin geçici TC kimlik numaralarının, çalışma izni veya oturma izninin olup olmamasına göre değişmektedir. Sonuç olarak; geçici TC’ye sahip yabancı bir şahıs kira sözleşmesi ve geçici TC’si ile kurumların işletme müdürlüklerine başvurarak abonelik açabilmektedirler.

Kira bedelleri ödenmediği taktirde normal bir Türk vatandaşına karşılaşılacak sorunlar ile yabancılar arasında pek fark bulunmamakta birlikte, yabancının Türkiye’de üzerine kayıtlı malvarlığı olmaması ihtimalinin yüksek olacağı göz önüne alındığında tahsil kabiliyeti oldukça zor olacaktır. Bu kapsamda kiralayan kişi kendisini garanti altına almak istiyorsa bankadan teminat mektubu aldırabilir veya kira bedelini peşin alabilir. Aksi taktirde kira bedelleri ödenmez ve Türkiye’de malvarlığı bulunmaz ise borç tahsil edilemeyecektir.