Faturalarda Islak İmza Kullanılması Zorunlu Mudur?

Şirketiniz adına imzaladığınız faturalara sürekli ıslak imza atmak zorunda değilsiniz, yapılan değişikliklerle ıslak imza yerine hazır imzalı faturaların kullanılabilmesine imkan tanınmıştır. Sadece şirketi temsile yetkili olmanız ve imzanızı noterde tasdik ettirerek fatura üzerine bastırmanız yeterlidir. Şöyle ki;

Türk Borçlar Kanunu’nun 15. Maddesinde;

“ İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

 İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.”

şeklinde düzenlendiği üzere imzanın kural olarak elle atılması gerekmektedir. Fakat; maddenin ikinci fıkrasında imzanın el yazısı dışında kabul edilebileceği hal  olarak çok sayıda kıymetli evrakın imzalanması gerektiği durumlarda kaşe gibi bir aracın kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu maddeden faydalanılarak; vergi uygulamaları bakımından da imza atılmasına bir kolaylık getirilmiştir. Şöyle ki; faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Faturalarınızı yetkili kişinin imzası üzerinde olacak şekilde bastırıp kullanmanız mümkün olup; faturalarda imzası basılı bulunan yetkilinin görevi sona erdiğinde bu faturaların kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.