Loading

Boşanmanın Ardından Kadın Eski Eşinin Soyadını Kullanabilir Mi ?

Kural olarak boşanmanın kesinleşmesinin ardından kadın, önceki soyadını yeniden almaktadır.

Kadınlar gerek sosyal gerek ekonomik hayatta bu soyadıyla tanınmış olduğundan eski eşinin soyadını kullanmak isteyebilirler. Kadının kocasının soyadını kullanmakta menfaatinin bulunduğunu ve kocaya zarar vermeyeceği ispatlanması halinde mümkündür. Peki nasıl yol izlenmelidir ?

Türk Medeni Kanunu’nda bu tür özel durumlar için hüküm düzenlenmiştir. İlgili hükme göre; “Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.”

Maddede açıkça görüldüğü üzere; kadın, sosyal ve ekonomik hayattaki tanınırlığının muhafazası için eski eşinin herhangi bir zarara uğramayacağı yönündeki beyanlarıyla birlikte bir dava ikame etmelidir.

Dava süresince, kadının gerçekten soyadı kullanmak istemekteki haklılığı, eski eşin itibar veya tanınırlığından haksız yere faydalanmak isteyip istemediği, eski eşin herhangi bir zarar görüp görmeyeceği araştırılıp buna göre karar verilecektir.

Açılacak bu davada eski eş davalı olarak gösterilmelidir. Boşanan kadının evlilik soyadını kullanması için açılacak olan dava Kadının Boşandığı Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin Davası olup; görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleri’dir.

Mahkemenin izin vermesi ve daha sonradan koşulların değişmesi halinde koca, bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. Kocanın da bu iznin kaldırılması için dava açması gerekmektedir.