Kıymetli Evraklardan Olan Senet Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Senetler bulundurması gereken unsurları taşımaz ise kambiyo vasfını yitirecek olduklarından dolayı tahsil edilemeyeceklerdir.

Peki bunların düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Senet düzenlenirken;

  • Keşide tarihi,
  • Vade,
  • Ödeme yeri,
  • Düzenleme tarihi ve yeri mutlaka yazılmalıdır.
  • Meblağın rakamla yazılması yeterli olmayıp mutlaka yazı ile de yazılması gerekmektedir.
  • Senedi tüzel kişiden alıyor iseniz; imzalayan kişinin mutlaka yetkili olarak şirket kaşesinin üzerine imza atması Ayrıca sonrasında imzaya itirazla karşılaşılmaması için yetkiliden noterde düzenlenmiş imza sirküleri talep edilmeli, imza huzurda atılmalıdır.
  • Yine senedi tüzel kişiden alıyor iseniz; yetkilisinin aval olarak imzasını almanızda da faydalı olacaktır.

HAFTANIN KARARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/18214 E.– 2016/20497 K.

“Alacaklı hamil, TTK hükümleri koşullarında protesto keşide etmeksizin, lehtar ve cirantayı takip edemez.”

…Bir bonoya dayanarak hamilin lehtara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır.

Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin, lehtar ve cirantayı takip edemez. Bir başka ifade ile senedi düzenleyen protesto edilmediği için hamil, lehtar ve cirantaya karşı müracaat hakkını kaybeder.

Somut olayda, takibe konu bonoda itiraz eden borçlu …’ın lehtar ciranta olduğu görülmektedir. Bu durumda, yetkili hamil olan alacaklının, borçlu hakkında takip yapabilmesi için, bonoyu düzenleyene ödememe protestosu göndermesi zorunludur.

HAFTANIN DEYİMİ

“Çam devirmek”

Zengin bir adamın, Göztepe Erenköy taraflarında, sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış. Adam bu bahçenin bir köşesine bir bina daha yaptırmaya karar vermiş. Eski binalar hep ahşap yapıldığı için, gereken keresteyi tomruk halinde getirtmiş ve inşaat yaptıracağı yere istif ettirmiş. Bu tomrukların içinde çam, gürgen, meşe ve ceviz ağaçları da bulunuyormuş. Sayfiye mevsimi olmadığı için Nişantaşı’ndaki konağında oturan zengin adam bir sabah, köşküne gitmiş ve köşkün saf bekçisine emir vermiş:

-Bir hızarcı bul, bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır demiş.

Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarcıları bulmuş. Çam tomrukları yerine, köşkün bahçesinde ne kadar kıymetli çam ağacı varsa kestirip devirmiş. Bu akılsız uşağın adı, çam deviren uşak kalmış.