Alacağınıza Karşılık Borçlunuzdan Çek Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar  Nelerdir?

Alacağınıza karşılık almış olduğunuz çekler için bankaya gittiğinizde bazen bu çekleri tahsil edemezsiniz. Peki bunun önüne geçebilmek için alabileceğiniz önlemler nelerdir?

  • Çek eğer bir tüzel kişiden alınıyorsa tüzel kişiliğin son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi teyit edilmelidir. Zira; ilanda şirket yetkililerinin çift imza ile yetkili olacakları belirtilmiş ise tek imza ile düzenlenen çek kambiyo vasfını yitirecektir ve bankaya ödeme için ibraz edildiğinde tahsil edilemeyecektir.
  • Çekler genelde ileri tarihli olarak keşide edildiğinden çekin bilgilerini yazıp ek bir belge oluşturup bu belgenin de çeki düzenleyenin imzalanması sağlanmalıdır . Çek karşılıksız çıktığı tarihte keşideci tarafından çekin ileri tarihli olarak düzenlendiği ve karşılıksız çeklerde cezalandırmayı düzenleyen kanundan önce verildiği ileri sürülmektedir. Çek dışında alacağınız bu belge ile keşidecinin iddiasını çürütebileceksiniz.
  • Çek tüzel kişilikten alınıyor ise yetkilisinin/yetkililerinin aval olarak imzalarını almanızda da faydalı olacaktır. Çekin karşılıksız çıkması durumunda aval olarak bu kişilerin de hukuki sorumluluklarına gidilebilecektir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/10954 Esas –  2013/909 Karar

“ 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağlayan işçi istifa edip başka bir işyerinde çalışmaya başlasa dahi kıdem tazminatına hak kazanır.”

Davalı işçi 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır.

            “Saman altından su yürütmek”

Geniş bir ovanın üzerinde bir köy, bu köyünde bir tanecik ırmağı varmış. Irmağın suları aynı anda köyün bütün tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından her gün bu ırmağı bir köylü kendi tarlasına sulamak için kullanıyor, diğerleri de sıranın kendisine geleceği günü bekliyorlarmış. Ancak bir gün köyün açıkgözlerinden biri ırmaktan kendi tarlasına gizli bir kanal yapıp, diğer köylüler bu durumu fark etmesin diye kanalın üstünü toprak ve samanlarla kapatmış. Böylece tarlasına her gün yeteri kadar su geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları azalıp, bu açıkgözün tarlasından bereket fışkırınca köylüler vaziyetten kuşkulanıp adamın tarlasına baskın yapmışlar. Bir de bakmışlar ki kanallar suyla dolu ve üzerinde otlar yüzüyor. Cevap belli: “Ulan köftehor, saman altından ne su yürütüyorsun!”