İş Yerinde Sigara İçen İşçinin İş Sözleşmesi Derhal Feshedilebilir Mi?

İş yerinizde işçiniz sigara içerse bu fiilinden dolayı iş sözleşmesi bazı hallerde haklı sebeple derhal ve tazminatsız olarak feshedilebilirken; bazı hallerde geçerli sebeple feshedilebilecektir.

Yargıtay işçilerin iş yeri içerisinde sigara içmesi halinde iş akdinin tazminat ödenmeksizin feshedilmesi için sigara içilen yerin gerçekten işin güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmeyeceğine bakmakta olup somut durumu değerlendirmektedir.

Örneğin; bir iplik fabrikası içerisinde iplik üretiminin yapıldığı ana bölümde/pamukların olduğu alanda sigara içen işçinin iş akdi haklı nedenle tazminat ödenmeksizin feshedilebilecekken; aynı işçi, işyerinin tuvaletinde, bahçesinde, yanıcı maddenin olmadığı boş kapalı bir alanda sigara içerse iş akdi haklı nedenle feshedilemeyecektir.

Sigara içilen yer her ne kadar işin güvenliğini tehlikeye düşürmese bile, sigara içmek işyerinde yasaklanmışsa ve söz konusu yasak işçilere tebliğ edilmişse İşveren geçerli nedenle işçinin iş akdinin feshedilmesine karar verebilir.

Dikkat edilmesi gereken husus ise;

  • Sigara içilen yer eğer gerçekten işin güvenliğini tehlikeye sokacak, küçük bir kıvılcım ile yangın meydana gelebilecek yer ise İşveren bu işçinin iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilmekledir. Haklı nedenle fesihte işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlü değildir.
  • İşçinin sigara içtiği yer işin güvenliğini tehlike sokacak bir yer değilse fakat işçi bunu sürekli hale getirdiyse bu durumda işveren sigara yasağını işçiye tebliğ etmişse işçiye yapılacak olan ihtarlar ile işçinin savunmasını almak kaydıyla geçerli nedenle iş akdini feshedebilir. Geçerli nedenle fesihte işveren tarafından işçiye hak etmiş olduğu kıdem tazminatının ödenmesi, ihbar süresinin kullandırması veya bu süreye denk gelen ihbar tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/1986 Esas – 2014/296 Karar

“İşverenin işe geliş gidiş için tahsis ettiği serviste geçen süreler günlük iş süresinden sayılamaz.”

İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere işçilerin toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır. Fakat işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla iş yerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

Kozunu Paylaşmak

Koz, ceviz manasına gelir. Eskiden Kastamonu’nun iki köyü arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik vardı. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte buluşur cevizleri paylaşırlardı. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı. Hatta olay öyle bir seviyeye geldi ki köylerde kavgaya müsait eli sopa tutan delikanlılar koz paylaşma gününden önce günlerce hazırlık yaparlardı. Bir ana oğlunun büyüdüğünü anlatmak için ”Benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi” derdi.