Şirketinizin Yurt Dışı Çalışmaları İçin Türkiye’den İşçi Götürülebilir Mi ?

“İnsan, ‘Neyse o olmayı’ reddeden tek yaratıktır. “

 Albert Camus

Şirketinizin Yurt Dışı Çalışmaları İçin Türkiye’den İşçi Götürülebilir Mi ?

Firmalar, yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri İŞKUR aracılığı ile temin edebilecekleri gibi; kendileri tarafından temin edilen işçileri hizmet akdini İŞKUR’a onaylatmak kaydıyla götürebilirler. 

Yurtdışında çalıştırılacak işçiler için Türkiye’de çalıştırılan işçiler gibi sigorta primleri ödenmelidir. Bu şekilde çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumunun kısa vadeli sigorta kollarından sağladığı tüm haklardan faydalanmaktadırlar (Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği gibi).

Türkiye İş Kurumu Kanunu’na göre;

  • Türkiye İş Kurumundan izin almadan yurt dışına işçi götürene 3354 TL,
  • Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Türkiye İş Kurumuna onaylatmayanlara her bir yurt dışı işçi sözleşmesi için 503 TL, 
  • Türkiye İş Kurumundan izin almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan verenlere 3354 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

2017 yılı için bu şekilde belirlenen ceza miktarları her yıl güncellenmektedir.

İşveren, yurt dışına götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, işçiye hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.

Sonuç olarak yurt dışında iş üstlenen ve o ülkelere Türkiye’den işçi götürmek isteyen işverenler mutlaka Türkiye İş Kurumu’ndan izin almalı ve götürecekleri işçilerle düzenlemiş oldukları iş sözleşmelerini Türkiye İş Kurumu’na onaylatmalıdırlar.

“Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/6431 Esas, 2016/24867 Karar sayılı ilamı”

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra dosya borcunun tamamını ve fer’ilerini kapsayacak şekilde banka teminat mektubunun sunulması halinde, mevcut hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.

“Avcunu yalamak”

Bu deyim, kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak, tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya uğraşan ayıların hareketinden alınmadır. Çünkü ayılar kışın arasa da yiyecek bulamaz hareket edecek olsa da, boşuna enerji tüketmiş olur. Bunu iyi bilen ayılar kış uykusuna yatar. Ayağını yalamakla yetinir yazın gelmesini bekler. Başka yapacak bir şeyi yoktur.