İşçi Ücretlerine Zam

“İnsanlar mutlaka değişir. Genellikle de asla olmayacaklarını söyledikleri şeye dönüşürler. “

Charles Bukowski

İşçi Ücretlerine Zam Hususu

İşçiye zam yapılıp yapılmayacağı işverence; işçinin performansı, pozisyonu, terfi durumu enflasyon oranına göre belirlenir. İşverenin işçi maaşında zam yapmaması işçinin iş sözleşmesini feshi için haklı neden oluşturmaz. Ancak işveren eşit davranma ilkesi gereği emsal işçilere aynı miktarda maaş vermeli ve zam oranı uygulamalıdır.

  • İşçiye zam yapılmamasının haklı nedenle fesih oluşturabilmesi için zam oranının iş sözleşmesinde veya topu iş sözleşmelerinde belirtilmiş olması gereklidir.

Bu durumda işçiye zam yapılmazsa işçi haklı nedenle fesih yapabilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

  • Sözleşmede zam oranına ilişkin bir anlaşma yoksa işçi zam yapılmadığı ya da düşük oranda zam yapıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.

İşçi ücretlerine hangi zaman aralıklarında ve hangi şartlarda zam yapılacağına ilişkin kanuni bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede bu dönemler belirtilmişse sözleşmeye uyulmalıdır. Söz gelimi iş akdinde 6 aylık dönemlerde zam yapılacağına ilişkin hüküm varsa bu hükme uyulmalıdır. Uyulmaması işçi lehine haklı nedenle fesih imkanı sağlamaktadır.

9.HD. 2009/11556E. 2011/16205K. 31.05.2011 T.

Somut olayda ibranamede kıdem ve ihbar tazminatı isim olarak zikredilmiş ancak rakam olarak belirtilmemiştir. Öte yandan davacının kendi isteği ile işten ayrıldığının yazılı olmasına rağmen kıdem ve ihbar tazminatına yer verilmesi, bir yandan fazla mesai yapmayıp hafta tatilleri ile bayram ve genel tatillerde çalışmadığı belirtilirken bir yandan yapılan çalışmaların karşılığının alındığının belirtilmesinden dolayı savunma ile ibraname çelişmektedir.

‘Etekleri Zil Çalmak’

Bir zamanlar Anadolu’nun bir yerinde, herkesin sevip hürmet ettiği güler yüzlü, tatlı dilli bir şeyh yaşarmış.

Şeyhin, pabuçlarının sivri ucunda ve cüppesinin eteklerinde yüzlerce kuzu çıngırağı bulunurmuş. Şeyhin uzaktan gelişi bu çıngırakların çıkarttığı sesten anlaşılırmış.

Bir gün şeyhe bu çıngırakları niçin taktığını sormuşlar. O da:

– Yürürken yerdeki karıncaları ürkütüp çiğnenerek ölmelerine engel olmak için, diye cevap vermiş.

Bir gün güvenlik güçleri, çok tehlikeli bir hırsız çetesinin saklandığı yerden çıkmasını beklerken, çıngıraklı şeyh oradan geçiyormuş. Azılı hırsızlar çıngırak sesini duyunca ortaya çıkmış ve kaçmaya çalışırken yakalanmış.

Azılı bir çetenin yakalanmasına sebep olan çıngıraklı şeyhi halk sevincinden kucaklayıp havaya kaldırırken, şeyhin eteklerindeki çıngıraklar, daha fazla ses çıkarmış, adeta zil çalmış. Halk da bu çıkan sesten çok mutlu olmuş.

Bu olaydan sonra o yerin ahalisi, bir şeye çok sevinip mutlu olanları görünce, “Ne o eteklerin zil çalıyor.” demeye başlamış.