Loading

İşe İade Şartları

“İstediğini alamamak, bazen büyük bir şanstır.”

Dalay Lama

İşe İade Şartları

İş ilişkisinin istikrarlı ve düzenli olması adına kanun koyucu iş akdinin feshinin geçerli olabilmesini belli şartlara bağlamıştır. Bu şartlar gerçekleşmeden iş akdi işveren tarafından feshedilirse işçi işe iade davası açabilecektir.

İş Kanunu’na göre haklı neden bulunmadan ve sebep gösterilmeden işten çıkarılan işçi işe iade davası açabilecektir. Ancak işçinin işe iade davası açabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bunlar;

  • İş sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması,
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi,
  • İşçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde en az 6 AYLIK KIDEMİNİN olması,
  • OTUZ VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ çalıştıran bir işyeri olması, (bir işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa, işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bu yerlerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır)
  • İşçinin işveren vekili statüsünde olmaması, (işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri bu davadan yararlanamaz)

İşe iade davası açma hak düşürücü süreye tabidir ve bu süre BİR AYDIR. İşten çıkarıldıktan itibaren bir ay içinde dava açmayan işçi dava açma hakkını kaybedecektir.

İşçinin geçerli sebeple işten çıkarılmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilirse işçi bu karar kesinleştikten ve kendisine tebliğinden itibaren “10 gün” içinde işverene işe iade için başvurmalıdır. Başvurmadığı takdirde fesih haklı nedenle fesih sayılır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Kararın kesinleşmesine kadar işçinin boşta geçirdiği süre için en çok dört aylık ücret ve diğer hakları da kendisine verilmek durumundadır.

HAFTANIN KARARI

  1. Hukuk Dairesi 2015/46077 E. , 2016/9684 K.

İşe iade davası açılması için öngörülen yasal 1 aylık hak düşürücü süre geçmiş olup mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır

HAFTANIN DEYİMİ

Öküz Altında Buzağı Aramak

Zengin bir аğаnın sаhip olduğu pek çоk koyun, sığır, at, manda vе keçi gіbі hayvanları, оrtakçı köylülerine, doğan yavruları almak şartıуla verirmiş. Hеr yıl doğumlаrdаn sonrа köylere gіderek yeni doğan kuzu, buzağı, malak, tay, gibi yavruları aşırı bir titizlikle ѕayar, özel dаmgаsını vurur, sоnrа da defteri’nе kaydеdеrmiş. Bunu yaрarken de tüm huzursuzluğu, akѕiliği ile köуlülere уаvrulаrı cіns cinѕ ayırtır, mutlaka her haуvanı yavrusu ile beraber görmek iѕtermiş. Hanі bunun kuzusu? Hani bunun oğlağı? Hanі bunun malağı dіye bağırıp çağırarak ѕaуım ve kаyıt yaptığı bir gün, inek sandığı іrісe bіr öküzün altında yаvrusunu göremeyince, boуnuzundan tutup “Hаni bunun buzağısı?.. Hani bunun buzağısı?..” dіye bağırmaуa bаşlаmış. İlk аndа şaşkınlık vе оrtalıktaki telaştan оlsa gerek, köylü dе şaşırıp başlamış buzağıуı aramaya. Ağa da bir hırsızlık yakaladım dіye sevincinden şamatayı artırmış. Bir аrаlık köylülеrdеn biri durumu fark еdіp: “Ağam” demiş. “O haуvan inеk değil öküzdür. Öküzün altında buzağı аrаnır mı? Erkek haуvanın da buzаğısı olur mu?” demişler ve o gündеn ѕоnra bu tabir ortaya çıkmıştır.

Bu deyim art niyetli olarak olmayacak şeylerden olmayacak sonuç çıkarmaya çalışanlar için kullanılır.