İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

“  Dinleyeni olmadığından değil, anlayanı olmadığından sessizleşir insan ”

Osho

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Bugünlerde pek çok kişiyi yakından ilgilendiren ve imar affı olarak çıkması beklenen ancak “imar barışı” adı altında görüşülüp “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” adıyla kabul edilen kanundan sonra; imar barışından kimlerin ve hangi şartlarda yararlanacağı konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı  “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihi itibari ile yayınlanmıştır. Peki, imar barışı kimleri ve hangi binaları kapsıyor? Bu yapılandırmadan faydalanmak için neler yapmalıyız?

Kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen düzenlemelerle, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedefleniyor. Öncelikle bilinmelidir ki, bu kanun kapsamına 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar giriyor. Amaç, bu tarihten önce yapılan imarsız yapıları kayıt altına almak olup bu konuda 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması ve en geç 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.

Bu belgeyi alabilmek için, kayıt altına alınması istenilen yapının maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

Yapı kayıt belgesi için müracaat şu şekilde olacak;

  • Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda,Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.
  • Müracaatın kurum ve kuruluşlara yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Form doldurulduktan sonra, 24 saat içinde şahsın mobil telefonuna banka hesabı ve yatırılması gereken bedele ilişkin bilgi mesajı gelecektir. Bu sayedeYapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

Yapı kayıt belgesinin bedeli, yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Emlak vergi birim değeri ise taşınmazın bulunduğu Belediyeden alınabilecektir.

Başvuru sırasında, başvuruda bulunan kişinin beyanları doğrultusunda yapı kayıt belgesi verilecektir. Yanlış beyanda bulunulmuş ve bu durum Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınır. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçu dolayısıyla suç duyurusunda bulunulur.

Alınan bu Yapı Kayıt Belgesi, sadece yapının kullanım amacına yönelik olacaktır. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Ayrıca bu belge alındıktan sonra belgeye ilişkin yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.

Başvuru için gerekli bilgiler şunlardır;

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İmar barışı için başvurular 8 Haziran Cuma saat 13.00’te başlayacak olup söz konusu yasadan yararlanmak isteyenlerin, kısıtlı süre olması nedeniyle bir an evvel başvuru yapmaları gerekmektedir.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2013/25114 E., 2014/34719 K.

“Somut olayda davalı işyerinde .. temizlik görevlisi olarak çalıştığı, şirket plasiyerlerinden birinin aracından para çalınması üzerine araçta yer alan kamera kaydı incelemesinde davacının araca girişinin ve bozuk para bulunan bölmeye uzanarak elleri dolu vaziyette çıktığının tespiti ile davacının işverenin güvenini sarstığı, hırsızlık olayında ihmali bulunduğu gerekçesi ile 4857 sayılı Kanun’un 25/ II- e ve ı bentlerine istinaden davacının iş sözleşmesi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilmiştir. .. plesiyerin hırsızlığa yönelik şikayeti, araçtaki kamera kayıtlarındaki görüntülerin şüphe dahi yaratması, davacının görev alanında söz konusu araçların bulunmaması ve inandırıcı olmayan savunması da göz önünde bulundurulduğunda davalı şirket ile olan bağı ve güven unsurunu sarsmakla haklı fesih sebebi teşkil edebileceği göz önünde bulundurulduğunda kıdem ve ihbar tazminatları talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne yönelik kurulan hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.”

“Dumanı Doğru Çıkmak “

Gereğinden fazla titiz bir adam varmış ve her şeyin çok düzgün olmasını istermiş. Bu adamın tek bir erkek çocuğu varmış. Başka bir çocuğu olmadığı için, onu da kendisi gibi yetiştirmeye çalışırmış. Bu çocuk her sabah erkenden dağa çıkıp odun toplarmış. Babası her gün evin girişinde onu bekler ve getirdiği odunlara bir sürü bahane bulurmuş.

Günlerden bir gün, çocuk hep yaptığı gibi sabah erkenden kalkıp dağa çıkmış ve bir sürü odun toplayıp eve gelmiş. Yine her zamanki gibi oğlunu evde bekleyen baba odunları görünce,

“Bu odunlar eğri büğrü. Koca dağda doğru bir odun bulamadın mı? Ne beceriksiz bir çocuksun sen” diye çocuğun başının etini yemeye başlamış.

Çocuk artık dayanamayıp;

“Odunlar eğriyse ne olmuş, dumanı doğru çıkar.” demiş.

Günümüzde bu deyim, “bir şeyin şekline, görünüşüne değil sonucuna bakmak gerekir.” anlamında kullanılmaktadır.