İmar Affı Başvuru Süresi Uzatıldı

Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz”

ALBERT EINSTEIN

İmar Affı Başvuru Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere , İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için 8 Haziran’da başvurular başlamıştı.

İmar barışı 31 Aralık 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşlar için getirilmiştir. İmar Barışı ile ilgili Yapı Kayıt İşlemleri E-Devletten yapılmaktadır.

İmar Barışına ilişkin ilk olarak son süre 31 Ekim 2018 tarihiydi. Yoğun talep gelince müracaatlar 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması amacı devam etmektedir.

 Haftanın Yargıtay Kararı

T.C.  YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2017/5716 2017/14596 2.10.2017

Kat mülkiyetine tabi olan yerlerde çalışan işçinin işvereni kat malikleri olup, kat malikleri işçilik alacaklarından eşit olarak sorumludur. Yönetim işveren vekili konumundadır. Davanın yöneticilik aleyhine açılması yerinde ise de, hüküm Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a maddesi uyarınca kat malikleri aleyhine kurulmalıdır.

 Haftanın Deyimi

“GÜNAH KEÇİSİ”

Her şeyinden yararlandığımız keçi inadıyla ve fidelere zararıyla daha çok tanınır.Günümüzde kullandığımız ” günah keçisi” deyiminin olumlu veya olumsuz keçilerle alakası yoktur.

Günah keçisi aslında Yahudilerin eskiden her yıl günahlarını yükledikleri inancıyla çöle,vahşi tabiata saldıkları veya çöle götürülmek üzere başıboş bıraktıkları,tüm toplumun günahlarını sırtında taşıyan keçiye verilen addır.

“Günah keçisi”deyimi ,iyi gitmeyen her türlü işten sorumlu tutulan,başkalarının    cezasını ve sorumluluğunu çeken kişi anlamında kullanılır.Deyimin kökeni Yahudiliğin inanış ve tarihinde vardır ama olayın gelişimi İncilde anlatılır.

Bu anlatıma göre yıllık günah çıkarma merasimlerinin bitinde,en yüksek seviyedeki Musevi din adamı  Allaha adamak üzere iki keçi seçer.Bunlardan biri kesilerek Allaha kurban edilecek diğeride İsrail halkının tüm günahlarını üzerine yüklenerek çöle salınacaktır.İki hayvan için bir kura düzenlenir.

Kesilecek kurban edilmek üzere ismi çıkan keçiyi din adamı Aaron keserek kurban eder.Sonra ellerini ikinci keçinin başına koyarak İsrail halkının o zamana kadar yaptığı  bütün haksızlıkları,kötülükleri,itaatsizlikleri ve haddini bilmezlikleri,yani akla gelebilecek her türlü günahı keçiye geçirir.Bu keçi sırtında toplumun tüm günahları,insanları arkasında günahsız bırakarak çöle doğru gider ve gözden kaybolur.Bu gelenek yüzyıllar boyu tekrar edilir..

Bu keçi başlangıçta”kurtulan keçi” veya”kaçan keçi”olarak anılırken sonradan ismi”günah keçisi”ne dönüşür.