İŞYERİ SİGORTASI

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Aristoteles

İşyeri Sigortasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bütün sigorta şekillerinde olduğu gibi bir işyeri sigortası yaptırılması sırasında da ilk dikkat edilmesi gereken şey doğru bilgilerin verilmesi ve verilen bilgilerin eksiksiz olmasıdır. Neticede sigorta işlemleri beyan üzerine yürütülür. Sigorta şirketi temsilcisi, aldığı bilgileri kullanarak bir poliçe teklifi hazırlar. Bilgilerdeki eksiklik noktalar riskin tam bir teminat altına alınmasına engel olabilir. Bunun dışında poliçenin priminin yüksek çıkamaması düşüncesi ile doğru verilmemiş bilgiler, daha sonra sigorta şirketi ile sigorta ettireni karşı karşıya getirebilir. Hatta bir risk doğmadan bile sigorta şirketinin bunu öğrenmesi durumunda poliçenin iptal edilmesine gündeme gelebilir.

İşyeri sigortasının özel ve genel şartları da okunmuş ve incelenmiş olmalıdır.

Özel şartlar : Genelde işyerinin bulunduğu bölgenin ya da işyerinin faaliyet konusunun özellikleri dikkate alınarak konulmuştur. Ya da işyeri sahibinin tercihi ve önerileri doğrultusunda ek teminatlar poliçeye konmuş olabilir. Daha poliçe yapılırken bu noktalar üzerinde anlaşılmış ve bu şekliyle poliçe maddeleri içinde yer almış olmaları gerekir. İleride bir risk ile karşılaşıldığında sorun yaşamamak için net olarak bu koşullar ve yükümlülükler belirlenmiş olmalıdır.

Genel şartlar: Bunlar sigorta kapsamına alınan ve alınmayan durumlar hakkındaki bilgilendirmelerdir. Bir anlamda yasanın getirdiği zorunluluklardır. Herşeye rağmen bu şartların da okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir. Gerek sigorta özel şartlarında gerekse genel şartlarında anlaşılmayan ve tereddüt duyulan noktalar varsa daha baştan bunların konuşulması gerekir.

İşyerinin konumuna, özelliklerine ve piyasa durumuna bağlı olarak sigorta ettiren tarafından istenilen ve poliçe içinde yer alan teminatların tanımı, kapsamı, tutarı hakkındaki ve gerektiğinde tazminat ödenme yöntemindeki hükümler tereddüt uyandırmayacak şekilde bilinmelidir.

Primlerin ödenme şekli de önemli bir konudur. Sigorta şirketinin poliçe nedeniyle sorumluluğu primlerin ödenmesi ile başlar. Eğer primler peşin ödenecekse primin tamamı ödenmiş olmalıdır. Yok primler taksitler şekilde ödenecekse, ilk taksitin belirlenen tarihte ödenmiş olması gerekir. Prim ödemeleri bu şekilde yapılmamışsa sigorta poliçesi bir değer ifade etmez. Poliçe sigorta ettirene teslim edilmiş olsa bile bir hükmü yoktur.

İşyeri sigortası yaptırılırken sigorta ettiren, belirlenen bir miktara kadar veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar oluşacak hasarların ya da ortaya çıkan hasarın belli bir oranına kadar olan tutarın kendisi tarafından karşılanacağını kabul etmiş olabilir. Bu tutar kadar hasarlardan sigorta şirketi sorumlu olmayacağından prim de düşük hesaplanmış olacaktır. Sigortacılık sisteminde muafiyet veya müşterek sigorta denilen bu uygulama, ödenecek prim açısından sigorta ettirene bir avantaj sağlamaktadır. Ancak bu durumun, bir risk oluştuğu durumlarda anlaşmazlık konusu olmaması için sigorta ettiren tarafından çok iyi anlaşılmış olması gerekir.

Bir işyeri sigortası yaptırılırken sayılan bütün bu konularda sigorta ettiren dikkatli olmalıdır. Ama yine de gözden kaçan noktalar olabilir. O zaman sigorta.com.tr sitesi uzmanları bu işi en doğru ve güvenilir şekilde sonuçlandıracaklardır.

Haftanın Yargıtay Kararı 

T.C

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ E. 2012/27782 K. 2014/656

“Sanığın hükmün ardından mağdur hakime yönelik ‘SEN BU İŞİ BIRAK DOMATES SAT’ sözleri hakaret değil, eleştiri niteliğindedir.”

Haftanın Deyimi

Keçileri Kaçırmak

Dağda keçilerini otlatan bir çoban, öğle sıcağında, bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyandığında keçilerin otladığı yerde bulunmadığını görmüş. Aramış, aramış, keçilerini bir türlü bulamamış. Kendi kendine, “Şimdi keçilerin sahibine ne söyleyeceğim? Ağa beni döve döve öldürür, koca sürü nereye kaybolur?” demiş. Çoban, sağa sola koştururken, “Çobanlık görevimi yapamadım, keçileri kaçırdım.” diye yakınırmış. Önüne gelene, “Keçileri kaçırdım, şimdi ben ne yapacağım?” diye sormaya ve anlamlı anlamsız konuşmaya başlamış. Köylüler de merak edip keçileri aramaya başlamışlar.

Bu arada suları içip serinleyen keçiler, mağaradan çıkmış, çobanın bıraktığı yerde otlamaya başlamışlar. Köylüler sürüyü yerinde bulunca şaşırmış ve keçileri tek tek saymışlar. Ortada bir durumun olmadığını gören köylüler, çobanın aklını oynattığına hükmetmişler.