Loading

 EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

‘Hakikatten yana taraf olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın.’

Dücane Cündioğlu

 EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan sigortalı, emeklilik haklarından yararlanabilecektir. Şöyle ki;

  • Emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini sona erdiren sigortalı çalışma süresince elde ettiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Bu haktan yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik başvurusunda bulunmak, emekliliğe ve kıdem tazminatına hak kazanıldığına ilişkin yazı ile iş sözleşmesinin feshi gerekmektedir.
  • Emekli olmuş bir çalışanın emeklilikten sonra çalışıp çalışamayacağına ilişkin her hangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Emekli, emekli maaşı kesilmeksizin sosyal güvenli destek primi ödeyerek çalışabilecektir.
  • Bir başka husus da emekli olan sigortalının aynı işyerinde çalışmak istemesi durumunda işverenin böyle bir zorunluluğu olup olmadığıdır. İşçinin emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışacağına ilişkin her hangi bir yasal zorunluluk yoktur. Bu çalışma işveren ve işçinin aralarında yapılacak olan iş sözleşmesi ile belirlenir. Başka bir deyişle; işveren emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçisini tekrardan işe başlatmak zorunda değildir.
  • Emekli olduktan sonra emekli olduğu işyerinde çalışmaya devam eden işçinin kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin hesaplanması, kıdem tazminatı aldığı önceki sürelerin hesaplanmayacağı yerleşik Yargıtay İçtihatlarıyla sabittir. Bu süreler işçi yeniden işe girmiş gibi hesaplanır.

 HAFTANIN KARARI

Hukuk Genel Kurulu 2009/9-469 E.  ,  2009/570 K.

1475 Sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca kamu kuruluşlarında geçen çalışmaların Kıdem tazminatının belirlenmesine esas hizmet süresi yönünden birleştirilebilmesi için, hizmet akdinin Kıdem Tazminatına Hak kazandıracak şekilde sona ermesi gerektiği, ancak davacının belediyeye ait işyerinden istifa suretiyle, kendi iradesi ile ayrıldığı, kurumlar arası nakil olmadığı, dolayısıyla iş akdi anılan maddede belirtilen nedenlerle son bulmadığı için belediye işyerindeki memuriyette geçen çalışmasının Kıdem tazminatını gerektirecek şekilde son bulmaması nedeniyle işçilikte geçen süre ile birleştirilmesinin mümkün olmadığı belirgindir. 

HAFTANIN DEYİMİ

balık kavağa çıkınca’

Eskiden İstanbul’da Balıkçılığın merkezi Yemiş İskelesi ve Balık Pazarı imiş. Bu merkezlere gelen balık buradan başlamak üzere etraftaki mahalle ya da semtlere ulaştırılırmış.

Mevsime göre balığın iyi ve bol çıktığı dönemlerde ise Tophane’den Rumeli Kavağına; Üsküdar’dan Anadolu Kavağına kadar İstanbul’un her yerine çeşitli araçlarla balık götürülür satılırmış.

Balığın bol olmadığı zamanlarda satıcılarla pazarlık edip fiyat düşürmeye çalışanlara balıkçılar:

“Ohooo senin o dediğin fiyat ancak balık kavağa çıkınca olur” derlermiş.

Bu deyim gerçekleşmesinin imkansız olduğu durumlar için kullanılır.