Covid – 19 Salgını Nedeniyle İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Pandemi boyutuna ulaşan Covid-19 salgını nedeniyle işyerinizde çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılması veya üretimin tamamen ya da kısmen en az 4 hafta süre ile durması halinde; işverenler Kısa Çalışma Uygulamasından faydalanabilirler.

Kısa Çalışma Kapsamında;

  • İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

 İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

 İşverenin; İŞKUR’a başvuruda bulunması ve

  • İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin salgından etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanma Koşulları Nelerdir?

 İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için,

  • Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve
  • Son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği ile İşçiye Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.  

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

Kısa Çalışma Ödeneği 3 aylık süre için ödenmektedir. Bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.