Fikri Mülkiyet Hakkı Nedir?

*Fikri mülkiyet avukatı danışmanlık hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Fikri mülkiyet hakkı nedir ve özellikleri

Fikri mülkiyet, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ifade etmektedir. Bir diğer deyişle fikri mülkiyet, gerçek ya da tüzel kişiye ait olan fikir ürünü olup sahibi olan gerçek ya da tüzel kişi bu mülkiyet hakkını serbestçe paylaşmayı ya da kullanımın belli bir şekilde özgüleme imkânına sahip olabilir.

Fikri mülkiyet hakları telif hakları ve sınai haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Telif hakları kapsamına edebiyat, müzik, sanat eserlerinin sahiplerinin sahip olduğu haklar örnek verilebilirken sınai haklar söz konusu olduğunda akla marka, patent ve tasarım gibi hususlar gelecektir.

Fikri mülkiyet hakları nitelikleri itibariyle soyut olup bu haklar belli bir süreye tabidirler. Örneğin; telif hakkı kişinin yaşamı boyu ve devam eden 70 yıl süreyle korunmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları kullanmakla tükenmediği gibi devir, haciz ve miras bırakılma gibi hukuki işlemlere de konu olabilir. Bilgin Hukuk Bürosu fikri mülkiyet avukatı aracılığı ile haklarınızı korumanız ve tüm hukuki süreç ile detaylı olarak ilgilenmektedir.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Fikri mülkiyet haklarından olan telif hakları söz konusu olduğunda koruma, eserin meydana gelmesiyle kendiliğinden doğar. Bu nedenle herhangi bir bildirim ya da tescile gerek bulunmamaktadır. Buna rağmen olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla en azından noterde yapılabilecek bir işlemle mülkiyete ilişkin delil düzenlenebilir.

Sınai mülkiyet hakları yönünden ise ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil gerekmekte olup kural olarak ancak tescil ettirilmesiyle koruma başlayacaktır.

Fikri mülkiyet hakkı başvurusu

Telif hakları söz konusu olduğunda bu hakların korunması için tescil ettirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.  Eserin kamuya sunulması ile koruma şartları kendiliğinden sağlanmış olur.

Sınai mülkiyet hakları için ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmalı akabinde Kurumca yapılacak inceleme ve başvuruya herhangi bir itiraz bulunmaması neticesinde bu hak tescil ettirilmiş olacaktır. Bu başvuru posta kanalıyla yapılabileceği gibi mevzuat gereği başvuru sürecinde hak kaybı yaşanmasına sebep olabilecek süreli işlemler bulunduğundan fikri mülkiyet hukuku danışmanlık hizmeti veren bir marka ve patent vekilinden destek alınması faydalı olacaktır.

Bilgin Hukuk fikri mülkiyet avukatı ve marka-patent süreci ile ilgili profesyonel danışmanlık sağlamaktadır.

Fikri mülkiyet haklarının devri

Fikri mülkiyet hakları nitelikleri itibariyle hukuki işlemlere konu olabileceğinden devirleri de mümkündür. Bunun için fikri mülkiyet hakkını devredecek kişi ile devralan arasında lisans sözleşmesi yapılabileceği gibi telif hakkı sözleşmesi ile de taraflarca kararlaştırılan süre ile devir yapılabilir. Maddi mülkiyet haklarında da olduğu gibi bu devrin yapılabilmesi için ancak mülkiyet sahibinin onayı gerekmektedir.

Fikri mülkiyet haklarının ihlali

Fikri mülkiyet haklarının kötü niyetli bir biçimde ihlal edilmesi halinde hem hukuk davası hem de ceza davası açılabilir.

Hukuk davası açılabilmesi için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne ihlali gösterir delillerle birlikte dava dilekçesi sunulması gerekirken; ceza davası söz konusu olduğunda şikayet dilekçesi ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerekmektedir. Savcı tarafından yürütülecek soruşturma neticesinde ihlal olduğuna kanaat getirilirse dava açılacaktır. Dava sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için fikri mülkiyet avukatından destek alınması önem teşkil etmektedir.

Fikri mülkiyet avukatı: Bilgin Hukuk ve fikri mülkiyet hukuku danışmanlık hizmeti

Bilgin Hukuk fikri mülkiyet avukatları aracılığı ile fikri mülkiyet hukukunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilgin Hukuk Bürosu olarak, Fikri Haklar Hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetiyle, ciddi bir emek ve sermaye ile yaratılan marka, tasarım, faydalı model ve patentten doğan hakların korunması, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması ve tecavüz nedeniyle doğan zararın tazmini konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

İşletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan markanın korunması, bireysel zihni çaba ve yaratıcılık sayesinde başkaları tarafından henüz keşfedilmemiş buluşların, yeniliklerin korunmasını sağlamak, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması adına hukuk mücadelesini sizler adına sürdürmekteyiz.