İlkelerimiz

Dürüstlük

Bilgin Hukuk her koşulda müvekkillerine ve hizmet sağladığı çalışanlara doğru bilgi vereceğini beyan eder.

Hesap Verebilirlik

Bilgin Hukuk sağladığı hizmetin her süreci ile ilgili talep edilen her tür veriyi paylaşacağını beyan eder.

Kesintisiz Hizmet

Bilgin Hukuk hizmetini hiçbir sebeple (resmi tatil, olağanüstü durumlar dışında) kesintiye uğratmayacağını beyan eder.

Sürekli İyileştirme

Bilgin Hukuk süreçlerini ve personellerini gerek iç gerek dış kaynaklı eğitimlerle ve danışmanlarıyla her zaman geliştirme çabası içinde olacağını beyan eder.

İnsan Odaklılık

Bilgin Hukuk, hizmet sağlarken insan odaklı olacağını beyan eder.

Eşitlik

Bilgin Hukuk, hizmet sağlarken cinsiyet, inanç veya ırksal özellikleri değerlendirmeye almayacağını beyan eder.

Şeffaflık

Bilgin Hukuk, tüm süreçlerinde çalışan ve müvekkillerine karşı açık olacağını beyan eder.

Ulaşılabilirlik

Bilgin Hukuk, mesai saatleri içerisinde şirket hatları, e-posta ve direkt iletişim için her zaman erişilebilir olacağını beyan eder.