Genel

Avukat Tutmak Zorunlu Mu ?

Hukukumuzda avukat ile temsil zorunluluğu düzenlenmemiş olup, herkesin mahkemelerde kendisini temsil hakkı bulunmaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki meselelerin de özel uzmanlık gerektirmesi sebebiyle hak kaybına ve telafisi imkansız zararlara neden olabileceğinden avukattan hukuki yardım almanız gerekmektedir.

Nasıl Vekalet Çıkarabilirim ?

Size vereceğimiz genel vekaletname örneğimiz ile nüfus cüzdanınız veya pasaportunuzla birlikte herhangi bir noterliğe gitmeniz ve vekaletname çıkaracağınızı belirtmeniz yeterlidir.

Bazı işlerin takibi için özel vekaletname gerekmekte olup, özel yetkileri içeren özel vekaletname örneği işin niteliğine göre sizlere verilmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten’ şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt Dışından Vekaletname Nasıl Çıkarılabilir ?

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları ve vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir.

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir.

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention(Şerh)’denilmektedir.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir ?

Avukat ile müvekkil arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile avukatlık ücreti belirlenir. Avukatlık ücreti takip edilen işin, emeğin ve mesainin karşılığı olup, yargılama masrafları avukatlık ücreti kapsamında değildir.