Senet Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Bilgin Hukuk Bürosu İcra Avukatı danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan ve bir alacak hakkı sağlayan bono ve senetler, çoğu zaman taraflar iyi niyetli olsa bile kurucu unsurlarının iyi bilinmemesinden dolayı geçerliliğini yitirmektedirler. Bu sorunun önüne geçilmesi adına senet doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • SENETTE ZORUNLU ŞEKLİ UNSURLAR

Bir bono veya poliçenin geçerli olabilmesi için mutlaka bulunması gereken, düzgün bir şekilde bulunmadığı takdirde senede bono vasfını kaybettirecek unsurlardır. Bu koşullar İcra Hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Senet incelendiğinde söz konusu zorunlu şekli unsurlarda eksiklik olması durumunda yapılacak icra takibi kambiyo senetlerine özgü icra takibi olmayacak, özel icra takip usullerinden yararlanılamayacaktır.

 1. “Bono” ya da “Emre Muharrer Senet” ibareleri
 2. Kayıtsız Şartsız Bir Bedel Ödeme Vaadi
 3. Lehtarın Adı Soyadı veya Unvanı
 4. Keşidecinin İmzası

– Burada en önemli husus Bir şirket yetkilisinin şirket kaşesinin üstünü mutlaka imzalaması gerekmektedir.

 1. Düzenleme Tarihi
 • İCRA AVUKATI SENETTE ALTERNATİF ZORUNLU ŞEKLİ UNSURLAR

Alternatif zorunlu şekli unsurlar için bunların bono veya poliçe üzerinde ayrıca gösterilmediği durumlarda bonoda bulunan diğer bir kayıt bu koşulun yerini alır. Ancak alternatif zorunlu unsurun yokluğu halinde yerini dolduracak kaydın da bono üzerinde bulunmaması durumunda senet bono niteliğini kaybedecektir.

 1. Düzenleme Yeri
 • Yokluğu halinde keşidecinin adının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri sayılır.
 1. Ödeme Yeri
 • Eğer ödeme yeri açıkça düzenlenmemişse düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme yeri de gösterilmemişse keşidecinin adının yanında yazılı olan yer hem düzenleme yeri hem ödeme yeri olarak kabul edilir.

Bilgin Hukuk Bürosu danışmanlık hizmeti kapsamında önleyici hukuk anlayışı ilkesi ile şirketlerin ticari ilişkilerdeki menfaatlerini korumakta, kıymetli evraklardan çek ve senet alınması konusunda bilgilendirme sağlamaktadır. Ayrıca İcra Avukatı ile senet, bono, çek, fatura, cari ve diğer alacakların tahsili, icra hukuku davalarının takibi, itirazların yapılması, gerektiğinde davaların açılması, haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri, maaş ve haciz ihbarnamelerine beyanda bulunulması, iflas,  iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında müvekkillerin haklarının korunmasını sağlanmaktadır.

 

İçerik Hk: İcra AvukatıSenet düzenlenirken dikkat edilecek hususlar, senet düzenlenme tarihi, senette zorunlu unsurlar, senette zamanaşımı süresi, bono zorunlu unsurlar, bono zamanaşımı, bono ödeme yeri, bono ödeme süresiİcra Departmanı Avukatları,