Loading

Boşanma ve Nafaka Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak boşanma ve nafaka hukuku ile ilgili her türlü konuda; aile birliğinin toplum için önemi, aile birliğinde yer alan eşlerle çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatması için müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Boşanmanın genel sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesi nedeniyle ve medeni kanunda düzenlenen özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı sebepleriyle evliliğin hukuken sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davaların açılması, velayetin düzenlenmesi ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi konularında mahkemeye başvurulmasına ilişkin gerekli hukuki danışmanlık ve hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

  • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması.
  • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi.
  • Mal paylaşımı davası açılması ve takibi.
  • Mal ayrılığı sözleşmesinin hazırlanması.
  • Boşanma nedeniyle nafaka, maddi ve manevi tazminat davası açılması ve takibi.
  • Velayet davaları açılması ve takibi.
  • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi.
  • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemlerinin yapılması.
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi.