Haksız Rekabet Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin karşılaşabileceği haksız  rekabet ortamı, iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanılması, aldatıcı davranış veya rekabetin kötüye kullanımı nedeniyle her türlü zarar verici hareketin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yönlendirilmesi, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek, iş şartlarına uymamak gibi haksız rekabet hallerinde başvurulabilecek tedbirlerin neler olduğu hakkında yol gösterilmesi, adli makamlara başvurulması ve müvekkillerimiz aleyhine haksız rekabetin meydana gelmemesi için alınabilecek önlemler hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve haksız rekabetin meydana gelmesi halinde yargı organları aracılığıyla tespiti, önlenmesi ve zararın tazmini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz beli başlı hizmetlerimizin bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

  • Haksız Rekabet Halleri
  • Haksız Rekabete İlişkin İhtilaflarda Delil Tespiti Talepleri
  • Haksız Rekabetin Hallerinde İhtiyati Tedbir Kararı Alınması
  • Haksız Rekabetin Tespiti Davası
  • Haksız Rekabetin Sona Erdirilmesi ve Önlenmesi Davaları
  • Haksız Rekabetin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Amaçlı Eski Hale İade Davası
  • Haksız Rekabet Halinde Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Davalar
  • Haksız Rekabete İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Rekabet Yasağı ve Cezai Şartları İçerir Sözleşmeler