Loading

İcra ve İflas Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak çek, senet, bono, fatura, cari ve diğer alacakların tahsili, icra hukuku davalarının takibi, icra takiplerine itirazların yapılması, gerektiğinde davaların açılması, haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri, maaş ve haciz ihbarnamelerine beyanda bulunulması, iflas,  iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında müvekkillerin haklarının korunması sağlanmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki belirtilmiştir.

 • Çek, senet, bono, fatura, cari gibi her türlü icra takibinin hazırlanması ve takibi.
 • Haciz işlemleri.
 • Karşılıksız çekle ilgili ceza davalarının açılması ve takibi.
 • İflas hukuku işlemleri.
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması.
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması.
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan ödenmeyen kira bedellerinin tahsili ve tahliye işlemlerinin hazırlanması ve takibi.
 • İlamsız takiplere yapılan haksız itirazların iptali için davaların açılması ve alacağın tahsili işlemleri.