İş Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet verilmektedir.

Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki belirtilmiştir.

 • Kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili çalışması, genel tatil ile resmi ve dini bayramlarda yapılan çalışmalara ilişkin ücretler ile yıllık izin ücretlerinin tahsili amacıyla davaların açılması ve takibi.
 • İşe iade davalarının açılması ve takibi.
 • Hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi.
 • Haftalık çalışma süresinin tespiti ve fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması.
 • İşçilerin özlük dosyalarının hazırlanması, eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi.
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması.
 • Güncel mevzuat ile uyumlu belirli-belirsiz, kısmi-tam süreli sözleşmeler ile diğer sözleşmelerin oluşturulması.
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi.
 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları.
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri.
 • İşveren tarafından iş akdi feshedilip alacaklarını ödenecek olan işçiler için hak ve alacaklarının hesaplanması.
 • İşverenlerin güncel mevzuata uygun çalışma yürütülmesi amacıyla eğitim hizmeti verilmesi.