Loading

Sözleşmeler Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzelkişilerin özellikle ticari hayatta yapacağı sözleşmelerin hukuka ve şekil şartlarına uygunluğunun denetlenmesi, hukuken sağlıklı bir sözleşmenin nasıl yapılabileceği ve uygulanabilirliği hakkında yön verilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ve risklerinin neler olabileceği gibi konularda müvekkilin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz beli başlı hizmetlerimizin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Sözleşmenin Kurulması Koşulları
 • Elektronik Ortamda Yapılan Sözleşme ve Bağlayıcılığı
 • Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları
 • Sözleşmelerde Usul ve Şekil Şartları
 • Sözleşme Yapıldıktan Sonraki Değişiklikler
 • Sözleşmelerin Uyarlanması
 • Sözleşmelerde Cezai Şart
 • Sözleşmelerin Hukuki Sonuçları ve Hükümsüzlüğü
 • Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma Halleri
 • Gizlilik Anlaşmaları
 • Mücbir Sebep Kuralı ( Force Majeure )
 • İfa İmkansızlığı Halleri
 • Delil Anlaşmaları
 • Sorumsuzluk Anlaşmaları
 • Franchise Sözleşmesi