Ticaret Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak, Ticaret Hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetiyle, tacirlerin ve şirketlerin ticari faaliyetlerini düzenleyen mevzuat çerçevesinde tarafların alacak – borç ilişkileri, kıymetli evraklar, şirketler hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku alanındaki düzenlemeler çerçevesinde tarafların haklarının korunması adına hukuki destek sağlamaktayız.

Kıymetli evrakın hazırlanması, takibi, ciro edilmesi halinde dikkat edilmesi gerekenler, haksız rekabetin önlenmesi, durdurulması ve rekabet yasağına aykırı hallerde tazminat sorumluluğu, şirketler hukukunda genel kurul ve yönetim kurulunun hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketlerin iflası, iflas erteleme talepleri ilişkin ticaret hukukunda sık karşılaşılan sorunlar olup, teknik ve detay içeren ticaret hukuku alanında meselelerinizin takibi ve çözümü uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Bu bağlamda; vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki belirtilmiştir.

  • Şirketler Hukuku Alanında Danışmanlık Hizmeti
  • Şirket Kuruluşu, Devralma ve Birleşmeleri
  • Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
  • Şirket Ortaklarının Hak ve Borçları
  • Kıymetli Evrakın Zayi Davası
  • Haksız Rekabetin Önlenmesi, Durdurulması ve Zararın Tazmini Davaları
  • Deniz Ticareti Hukuku Meseleleri Ve Çözümü
  • Sigorta Hukuku Davaları