Loading

Vergi Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzelkişilerin günlük ve ticari hayatlarında tahakkuk ettirilen vergi borcunun niteliği, vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallara ilişkin bilgilendirme, vergi yasalarınca sunulan olanaklardan yararlanılması, vergi sorumluluğun kapsamı hakkında bilgilendirilmesi ve güncel düzenlemeler ışığında müvekkil lehine yapılan değişikliklerden haberdar ederek yönlendirilmesi, her türlü vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari ve adli makamlara başvuruların yapılması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz beli başlı hizmetlerimizin bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

 • Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Mükellefiyetin Oluşma Halleri
 • Mükellefiyetten Dolayı Kimlerin Vergi Sorumlusu Olacağı
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
 • Vergi Mahkemeleri Davaları
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Cezaların İptali Davaları
 • Vergi Uzlaşmaları
 • Vergisel Planlamalar