Fikri Haklar Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak, Fikri Haklar Hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetiyle, ciddi bir emek ve sermaye ile yaratılan marka, tasarım, faydalı model ve patentten doğan hakların korunması, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması ve tecavüz nedeniyle doğan zararın tazmini konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

İşletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan markanın korunması, bireysel zihni çaba ve yaratıcılık sayesinde başkaları tarafından henüz keşfedilmemiş buluşların, yeniliklerin korunmasını sağlamak, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması adına hukuk mücadelesini sizler adına sürdürmekteyiz.

Bu bağlamda; vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki belirtilmiştir.

  • Tescile konu hakkınıza yönelik tecavüzün; tespiti ve önlenmesi davaları
  • Tescile konu hakkınıza yönelik tecavüz nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararlarınızın tazmini davaları,
  • Marka İtibar tazminatı davaları,
  • Hükümsüzlük davaları,
  • Haksız rekabet davaları,
  • TPE Kararlarının iptali talepli davalar,
  • Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları,
  • Fikri Mülkiyet haklarına yönelik lisans sözleşmelerinin hazırlanması