Miras Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu olarak, anayasal bir hak olan miras hakkınızın korunması, miras payları oranında mal paylaşımının yapılması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil davalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan miras, murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade etmekte olup, mirasın kanuni mirasçı ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılması ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıkların takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki belirtilmiştir.

  • Veraset ilamı alınması.
  • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin iptali.
  • Miras paylaşımı, miras sözleşmesinin yapılması.
  • Tenkis davası açılması ve takibi.
  • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması.
  • Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takibi.
  • Mirasın reddi davası açılması ve takibi.
  • Muris muvazaası davaları açılması ve takibi.
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması.