Tazminat Hukuku

Tazminat, bir kimsenin bir başkasına bilerek veya bilmeyerek ihmal ya da tedbirsizlik neticesinde haksız eylemi sebebiyle vermiş olduğu zararın karşılanması anlamında maddi ve manevi sorumluluğun karşılığıdır. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat  ödenmesine karar verilebilir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenmektedir. Tazminat talepleri için mahkemelere başvurulabileceği gibi taraflar bir araya getirilerek zararın giderilmesi ve sulh yoluyla çözümlenmesi mümkün olmaktadır. Şahısların maddi ve manevi zararları nedeniyle doğan tazminat taleplerinin takibi ofisimizce yapılmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz beli başlı hizmetlerimizin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

  • Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk ve Tazmini
  • Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluk ve Tazminat Davaları
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları
  • Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu
  • Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu ve Ceza Davasının Tazminat Davasına Etkisi,
  • Sigorta Rücu Davaları,
  • Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat Davası
  • Tazminat Borcunu Sona Erdiren Anlaşmalar