İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

İş yerinizde iş kazasının meydana gelmesi durumunda iş kazasının meydana geldiği derhal kolluk kuvvetlerine; iş kazasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na – iş kazası işverenin hakimiyet alanında değil ise iş kazasını öğrendikten sonraki 3 iş günü içerisinde; yine kazadan sonra en geç 2 iş günü içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Sayılan günler “iş günü” olarak sayıldığından hafta sonu ve resmi tatil günleri süre hesabına katılmayacaktır.

İş kazalarında işveren olarak sorumluluğunuzun doğmaması adına; sigortalının bildirimini yasal süresi içerisinde yapmanız, işçinin sağlık hizmetlerinden derhal yararlanmasını sağlamanız, iş kazasının oluşumunda kastınızın veya iş mevzuatına aykırı davranışınızın sebep olmaması gerekmektedir.

İş yerinizde meydana gelen iş kazası sebebiyle; işçiniz 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde aleyhinize maddi ve manevi tazminat talepli dava açabilir. Maddi tazminatın konusu; iş göremezlik tazminatı olabileceği gibi işçinin ölmesi halinde destekten yoksun kalan hak sahipleri tarafından talep edilebilecek destekten yoksun kalma tazminatı olabilir. Manevi tazminatın konusunu ise iş kazası sonucu işçinin veya işçinin ölmesi halinde ise ailesinin çektiği acı, elem ve ıstırap oluşturabilir.

İşçinin tarafınıza açacağı hukuk davası dışında; SGK tarafından işçiye ödenen meblağlar sebebiyle SGK tarafından aleyhinize rücu davası da açılabilir. Bunlar dışında meydana gelen iş kazası sebebiyle hakkınızda cezai soruşturma da başlatılacağından iş yerinizde talihsiz iş kazalarının meydana gelmemesi için gerekli önlemleri almış olduğunuzdan emin olmanızda fayda vardır.