Satın Alınan Ayıplı Ürünler Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ticari ilişkilerinizde tacir olarak aldığınız malın ayıplı çıkması halinde doğacak mağduriyetinizi birkaç adımda önleyebilirsiniz.

Öncelikle yapmanız gereken aldığınız malı muayene ederek kanunda belirlenen süreler içerisinde satıcıya ‘’ ayıp ihbarında ‘’ bulunmanız gerekmektedir.

Ayıp ihbarı ile hak kaybına uğramayacak ve ayıp nedeniyle doğan seçimlik haklarınızı kullanabileceksiniz.

Peki; ayıp ihbarında bulunulabilmesi için belirlenen süreler nelerdir?

 • Teslim sırasında açıkça belli olan ayıp ise, ayıbın 2 gün içinde satıcıya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Açıkça belli olan ayıp, özenli bir incelemeye gerek kalmadan ayıbının herkes tarafından görülebilmesidir.
 • Açık ayıp dışında; malı teslim alan tacirin 8 gün içinde malı inceleme veya incelettirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. 8 gün içerisinde yapılacak bu incelemede malın ayıbının olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayıbın tespiti halinde yine bu 8 günlük süre içerisinde ayıbın satıcıya bildirilmesi gerekmektedir.
 • Malın kullanımı esnasında ortaya çıkan gizli ayıp türlerinde ise ayıbın ortaya çıktığı an itibariyle satıcıya bildirilmelidir.
 • Malın ayıplı çıkması halinde ayıp ihbarında bulunduğunuzda sahip olduğunuz seçimlik haklarınız;
  • Sözleşmeden dönme,
  • Ayıp oranında bedel indirimi,
  • Ücretsiz onarım,
  • Ayıpsız misli ile değişimdir.

Herhangi bir uyuşmazlık halinde hak kaybına uğramamak adına, ayıp ihbarının noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması gerekmektedir. Zira; sayılı haller dışında yapılan ayıp ihbarlarının ispatı mümkün olmayacağından seçimlik haklar kullanılamayacaktır.