Kusurunuz Olmadığı Halde Bazı Haksız Fiil Hallerinden Sorumlu Tutulacağınızı Biliyor Musunuz?

Hukukumuzda düzenlenen “haksız fiil sorumluluğunda” kural olarak “kusur” aranıyor olsa da Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bazı hallerde kusur aranmadan da kişi sorumlu tutulmaktadır. Sorumluluğunuzun meydana gelip aleyhinize tazminata hükmedilmemesi için bu halleri bilmekte fayda vardır.

  • Adam çalıştıranın(istihdam edenin) sorumluluğu;

Çalışanınızın, kendisine verilen işi yaptığı sırada başkasına vermiş olduğu zararda işveren olarak siz de sorumlu tutulabilirsiniz. İzah edilen sorumluluktan kurtulabilmeniz için; işçinizi seçerken, işçiye talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararı engellemek için gerekli özeni gösterdiğinizi ispatlamanız gerekmektedir.

  • Hayvan idare edenin sorumluluğu;

Bakımını ve yönetimini sürekli ya da geçici olarak üstlendiğiniz hayvanın, üçüncü kişi nezdinde oluşturduğu zararı kanunen giderme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Yine düzenlenen bu halde de zararın doğmasını önlemek için gerekli özeni gösterdiğinizi ispat etmeniz gerekmektedir. Örneğin; kilitli tuttuğunuz bir köpeğiniz varken üçüncü kişi, kilidi açıp köpeği sevmeyi amaçlarken köpek tarafından ısırılırsa bu durumu ispatlamanız halinde sorumluluğunuza gidilmeyecektir.

  • Yapı malikinin sorumluluğu;

Yapı maliki, yapının yapımındaki bozukluklardan ve bakımındaki eksikliklerden dolayı meydana gelen zarardan sorumludur. Yapı üzerinde intifa veya oturma hakkına sahip olan kimseler ise; yapının yapımındaki sorumluluklardan sorumlu olmamakla birlikte yapının bakımındaki eksikliklerden sorumludur. Fakat; zarar deprem gibi bir mücbir sebep yüzünden ya da üçüncü kişinin kusuru sebebiyle meydana geldiyse yapı maliki olarak sorumluluğunuz kalkmaktadır.

  • Tehlike sorumluluğu;

İşletmeniz “önemli ölçüde tehlike arz eden” bir işletmeyse işletmeniz faaliyetlerinden dolayı zarar meydana gelirse bu zarardan sorumlu tutulmanız gündeme gelecektir. Tehlikenin mevcut olmasında; işletmede kullanılan malzemeler, araç-gereçler dikkate alınacaktır.

İzah edilen tüm durumlar hukuk davalarında aleyhinize tazminatın hükmedilebileceği hallerdir. Belirtilen talihsiz durumlardan biri yaşandığı hukuki sorumluluğunuz dışında cezai sorumluluğunuzda doğacaktır.

İşbu sebepleler bizim sizlere tavsiyemiz, haksız fiil nedeniyle sorumluluğunuzun doğmaması için, günlük veya iş hayatınızda gerekli özeni ve dikkati göstermek hem sizin hem de 3. kişilerin yararına olacaktır.