Loading

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım

‘Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir.’

John Lennon

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile hayata geçirilmiştir.

Bu sisteme göre otomatik katılım sistemine dahil olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı bir işyerinde çalışan, 45 yaşını doldurmamış, özel sektör ve kamu çalışanlarıdır. Bu kapsamda hem kamu kurumu işverenlerin hem de özel sektör işverenlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanır.

İşletmeler;

  • 1 Ocak 2017 itibariyle 1.000 ve üzeri işçi,
  • 1 Nisan 2017 itibariyle 249-1.000 işçi,
  • 1 Eylül 2017 itibariyle 100-249 işçi,
  • 1 Ocak 2018 itibariyle 50-100 işçi,
  • 1 Temmuz 2018 itibariyle 10-50 işçi,
  • 1 Ocak 2019 itibariyle 5-9 işçi,

Çalıştırdıklarında otomatik katılım sistemine girmek zorundadırlar. Emeklilik planı işverence seçilir ve çalışanı bu sisteme dahil eder.

İşverenlerin yükümlülükleri şunlardır:

  • Emeklilik şirketini seçip emeklilik sözleşmesi yapmak,
  • İşveren sisteme giriş yapılırken çalışandan faizli/faizsiz fon seçimi tercihini almak, tercih yapılmazsa kendi seçim yapmak,
  • Katkı payını çalışanın maaşından kesip emeklilik fonuna aktarmak.

İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3’ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktarmalıdır.

İşveren 45 yaş altı bütün çalışanları otomatik katılıma dahil etmek zorundadır ancak çalışan 2 ay içinde cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilir. Cayma hakkı kullanılırsa yatırılan paralar 10 gün içinde çalışana iade edilir.

9.HD. 2009/11556E. 2011/16205K. 31.05.2011 T.

Somut olayda ibranamede kıdem ve ihbar tazminatı isim olarak zikredilmiş ancak rakam açık olarak belirtilmemiştir. Öte yandan davacının kendi isteği ile işten ayrıldığının yazılı olmasına rağmen kıdem ve ihbar tazminatına yer verilmesi, bir yandan fazla mesai yapmayıp hafta tatilleri ile bayram ve genel tatillerde çalışmadığı belirtilirken bir yandan yapılan çalışmaların karşılığının alındığının belirtilmesinden dolayı savunma ile ibraname çelişmektedir. Bu nedenle ibraname geçersiz kabul edilecektir.

Balık Kavağa Çıkınca’

Eskiden İstanbul’da Balıkçılığın merkezi Yemiş İskelesi ve Balık Pazarı imiş. Bu merkezlere gelen balık buradan başlamak üzere etraftaki mahalle ya da semtlere ulaştırılırmış.

Mevsime göre balığın iyi ve bol çıktığı dönemlerde ise Tophane’den Rumeli Kavağına; Üsküdar’dan Anadolu Kavağına kadar İstanbul’un her yerine çeşitli araçlarla balık götürülür satılırmış.

Balığın bol olmadığı zamanlarda satıcılarla pazarlık edip fiyat düşürmeye çalışanlara balıkçılar:

“Ohooo senin o dediğin fiyat ancak balık kavağa çıkınca olur” derlermiş.

Bu deyim gerçekleşmesinin imkansız olduğu durumlar için kullanılır.