BONO DÜZENLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

Dümdüz yollar yetenekli sürücüler yaratmazlar”

Paulo COELHO

BONO VE SENET

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan ve bir alacak hakkı sağlayan bono ve senetler, çoğu zaman taraflar iyiniyetli olsa bile kurucu unsurlarının iyi bilinmemesinden dolayı geçerliliğini yitirmektedirler.

Bu haftaki bültende sizler için bono ve senetlerde bulunması gereken unsurları ele aldık.

1) ZORUNLU ŞEKLİ UNSURLAR

Bir bono veya poliçenin geçerli olabilmesi için mutlaka bulunması gereken, düzgün bir şekilde bulunmadığı takdirde senede bono vasfını kaybettirecek unsurlardır. Bu koşullar İcra Hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Senet incelendiğinde söz konusu zorunlu şekli unsurlarda eksiklik olması durumunda yapılacak icra takibi kambiyo senetlerine özgü icra takibi olmayacak, özel icra takip usullerinden yararlanılamayacaktır.

  1. “Bono” ya da “Emre Muharrer Senet” ibareleri
  2. Kayıtsız Şartsız Bir Bedel Ödeme Vaadi
  3. Lehtarın Adı Soyadı veya Unvanı
  4. Keşidecinin İmzası

– Burada en önemli husus bir şirket yetkilisinin şirket kaşesinin üstünü mutlaka imzalaması gerekmektedir.

2) ALTERNATİF ZORUNLU ŞEKLİ UNSURLAR

Alternatif zorunlu şekli unsurlar için bunların bono veya poliçe üzerinde ayrıca gösterilmediği durumlarda bonoda bulunan diğer bir kayıt bu koşulun yerini alır. Ancak alternatif zorunlu unsurun yokluğu halinde yerini dolduracak kaydın da bono üzerinde bulunmaması durumunda senet bono niteliğini kaybedecektir.

  1. Düzenleme Yeri 
  2. Düzenleme Tarihi
  3. Ödeme Yeri 

  • Eğer ödeme yeri açıkça düzenlenmemişse düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme yeri de gösterilmemişse keşidecinin adının yanında yazılı olan yer hem düzenleme yeri hem ödeme yeri olarak kabul edilir.
  • Yokluğu halinde keşidecinin adının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri sayılır.

Haftanın Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14742 | K. 2017/2577 | T. 7.3.2017

Karşı tarafın sosyal medya hesabını delil olarak sunan taraf  sosyal medya hesabının karşı tarafa ait olduğunu, bu hesaplardaki paylaşımların da karşı tarafça yapıldığını ispatlamak zorundadır.”

Haftanın Deyimi

“Mürekkep Yalamak”

Mürekkep bezir isinden hazırlandığı için suda çözülmesi tabidir. Bu yüzden el yazması eserler asla su ve türevleri ile temas ettirilmez. Ancak kitap henüz yazılma aşamasındayken mürekkebin bu özelliği hattatların işine yarar, gerek divitlerin ucunda kalan mürekkep lekelerini gidermek ve temizlemek, gerekse sayfaya küçük bir tırfil yahut imla koymak için diviti tekrar mürekkebe bandırarak israf etmek yerine ucunu dillerine değdirir ve oradaki mürekkebin çözülüp kullanılmasını sağlarlarmış. Bu durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları kaçınılmazdır. Bu durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları kaçınılmazdır. Sonuçta eskiler, bir insanın yaladığı mürekkep miktarca ilminin ziyadeleştiğini varsayarlar ve okuma yazma bilenlerin pek az olduğu çağlarda azıcık da olsa mürekkep yalamış olmayı toplum içinde saygı alameti olarak alırlarmış.