Tüketici Hakları Avukatı İstanbul: Ayıplı Mal Davası

Tüketici Hakları Avukatı İstanbul; Ayıplı mal davası konusunda uzman desteği almak için Bilgin Hukuk Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayıp; sözleşme konusu şeyin uygun surette kullanılmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya ortadan kaldıran ya da kullanım değerini azaltan eksiklikler olarak tanımlanmaktadır. Aslında ayıp, sözleşmeye konu şeyde mevcut olduğuna güvenilen niteliğin eksikliğidir.

Ayıplı Mal Nedir?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasında, ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan, tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır.

Kısaca, ayıplı mal, üretim amacına uygun olmayan arızalı veya hasarlı maldır.

Ayıplı Mal Durumunda Tüketici Hakları Nelerdir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunumuzun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına göre malda ayıp bulunması halinde tüketicinin dört tane seçimlik hakkı mevcuttur.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketici satın aldığı malda ayıp bulunması halinde, bu seçimlik haklardan istediği birini seçebilir. Satıcı, seçimlik hakkını kullanan tüketicinin seçmiş olduğu haktan doğan talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin yukarıda yer alan seçimlik hakları dışında, genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Ayıplı Mal Davası Nasıl Açılır? Tüketici Hakları Avukatı İstanbul

Tüketici tarafından satın alınan malda ayıbın mevcut olması halinde, maldaki ayıbın tüketici tarafından satıcıya bildirilmesi veya ihbar edilmesi gerekmektedir. Tüketicinin ayıp ihbarını yazılı şekilde yapması ispat açısından oldukça avantajlı olacaktır.

Ayıp ihbarı ile beraber seçimlik hakkını kullanmasına rağmen satıcı tarafından talebi yerine getirilmeyen tüketici, hukuki işlemin parasal değerine göre, satıcıya karşı dava açıp yahut ilgili hakem heyetine başvurup seçimlik hakkının yerine getirilmesini talep edebilir.

2021 yılı için parasal değeri 11.330,00 TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıklarında Tüketici Mahkemelerine değil, il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7.550,00 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550,00 TL ile 11.330,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerekmektedir.

11.330,00 TL ve üzeri parasal değerli tüketici uyuşmazlıklarında ise, tüketici hakem heyetlerin değil, tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmekte olup; 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun “) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun“), “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlığı ile “73/A” maddesi eklenmiştir.

Dolayısıyla, parasal sınırı 11.330,00 TL ve üzeri olan tüketici uyuşmazlıklarında, tüketici mahkemesinde dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Eğer arabuluculuk süreci sonunda taraflar anlaşamazsa, tüketici mahkemesinde dava açılabilir.

Ayıplı Mal Dava Açma Süresi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunumuzun 12. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Dolayısıyla, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

Yine aynı maddenin 3. Fıkrasına göre, maldaki ayıp, satıcı tarafından ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Tüketici Hakları Avukatı İstanbul – Bilgin Hukuk Bürosu

İstanbul’da yer alan Bilgin Hukuk Bürosu, tüketici hakları avukatı olarak da hizmet vermekte olup; tüketici hukuku dışında, icra ve iflas hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, ceza hukuku, tazminat hukuku, ticaret hukuku gayrimenkul hukuku, aile hukuku, miras hukuku, fikri haklar hukuku ve  vergi hukuku alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Ayıplı Mal Rücu Davası

Tüketici, ayıptan doğan, yukarıda yer verdiğimiz seçimlik haklarını satıcı ya da üretici veya ithalatçıdan birine karşı kullanabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda, satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketicinin başvurduğu taraf tüketicinin kullandığı seçimlik haktan doğan talebi doğrultusunda zararını giderip sorumluluğu oranında, müteselsil sorumluluk içerisinde bulunduğu sorumlulara karşı rücu davası açabilir.

 

İçerik Hk: Tüketici Hakları Avukatı İstanbul, Ayıplı Mal Durumunda Tüketici Hakları Nelerdir, Ayıplı Mal Dava Açma Süresi nedir…